J. K. J. Nieuwpoort E. J. J. Roos H. J. G. Diederich Zilveren jubilaris Mantel wordt hier doorzijn vrouw versierd. het grote aantal cadeaus zorgde voor het nodige leven in de brouwerij. Ook op een andere wijze was duidelijk waar het hier om ging. Op de muur van 't Koelschip waren afbeeldingen bevestigd van een closetpot en een mantel, samen met de tekst „25 jaar" en het bekende Heineken vignet. Uit deze rebus was te lezen: W. C. Mantel, 25 jaar bij Heineken. De jubilaris, zoals gebruikelijk om door een ringetje te halen, was het stralende middelpunt van deze geanimeerde receptie. Bij zijn 25-jarig jubileum werd de heer Nieuwpoort door de heer Wel- mers gedecoreerd. Amsterdam - Voor de heer Roos was 16 maart 1978 de dag waarop hij een kwart eeuw in dienst van de brouwerij aan de Van der Helststraat herdacht. De viering vond een dag later plaats. De familie Roos werd in de lunchkamer ontvangen door de heren Welmers, Kloek, Strijker en Bouma namens het bedrijf, terwijl de personeeldienst door de heren Jansen en Sternfeld en mevrouw Wohlgemuth vertegenwoordigd was.Een van de hoogtepunten van het officiële gedeelte was het door de heer Welmers bevestigen van het gouden ereteken op de reversvan de heer Roos, gevolgd door het overhandigen van de jubileum gratificatie. De eerste spreker op de drukbezochte receptie in de Raads- kelder was de heer Kloek, die in het kort de diensttijd van de jubilaris, die werkzaam is in de lagerkelder, de revue liet pas seren. Na de heer Bouma, die de wijze prees waarop de jubi laris zijn werkzaamheden verricht, sprak de heer De Bruyn. Na een anekdote over het onafscheidelijke duo Roos/Van der Lek verteld te hebben, beschreef hij de problemen die de jubilaris had met het leren autorijden. Iets waarmee diens vrouw geen moeite had gehad, gezien het feit dat zij meteen de eerste keer geslaagd was. De heer De Bruyn besloot zijn toespraak met het overhandigen van een mooi boeket. Collega Mulder tot slot bood een prachtige boormachine aan: voor de klusjes in het nieuwe huis van de jubilaris. Amsterdam - In kleine kring werd op 10 maart jl. in de Raadskamer van de vestiging aan de Mau- ritskade het 25-jarig dienstjubileum van de heer Nieuwpoort gevierd. Tijdens het officiële ge deelte bleven op verzoek van de jubilaris toespraken achter wege. Na het opspelden van het bij dit jubileum behorende gouden embleem door de heer Welmers, overhandigde de heer Brusik de bekende envelop. Karei Nieuwpoort kwam op 12 maart 1953 als hulp-trommel- mouter in dienst van de Amstel brouwerij. Hij is de mouterij altijd trouw gebleven en is nu werkzaam als mouterij-operator. Na het officiële gedeelte, waarbij van het bedrijf verder aan wezig waren de heren Kool, Plat, Kos en Falkenhagen en van de personeeldienst de heren Jansen en Van Es, alsmede me vrouw Van Kooten, werden vrienden en collega's in de gele genheid gesteld de jubilaris geluk te wensen. En vele waren de felicitaties, die zilveren Karei in ontvangst mocht nemen. Mevrouw en de heer Diederich tijdens de viering in de Gijsbreghtkelder van zijn 25-jarig jubileum. Amsterdam Op 30 maart jl. vierde de heer Diederich zijn 25-jarig jubileum. Samen met zijn vrouw, zijn schoonvader, kinderen en aange trouwde kinderen werd hij ontvangen in de Commissarissenkamer aan de Mauritskade. Nadat mevrouw Van Kooten de corsages had opgespeld en een eerste toast was uitgebracht, begaf het gezelschap onder leiding van ce remoniemeester Kristel zich naar de Gijsbreghtkelder. Een boormachine voor de klusjes in het nieuwe huis van jubilaris Roos.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 20