vers van't vat lil nummer Bij de voorpagina De finish van de 13e Amstel Gold Race, 25 maart jl. in Meerssen. De winnaar, Jan Raas, is reeds de meet gepasseerd. Op de foto leggen de nummers 2, 3, 4 en 5 de laatste meters af. Zie ook pagina 4 en 5. Bij de achterpagina De brouwerij aan de Van der Helststraat in Amsterdam in de eerste periode van haar bestaan. 29STE JAARGANG 3/78 MEI PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020 - 702283, 702264, 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Ineke Spoorenberg Els Reijnders REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle Mr. D. P. de Graaf Jhr. F. J. C. Mollerus Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): R. van Es- Amsterdam (Mauritskade): A. G. M. de Wit Bunnik: Mieke Vervoorn Hattem: A. J. Voortman 's-Hertogenbosch: P. J. Th. M. Haans Leeuwarden: B. W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): P. M. van Halderen Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: L. J. van Rhijn Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstaf dienst public relations, tel. 020-702257. meest Schie- Pagina 1 Frontpagina: finish Amstel Gold Race 2 Colofon; inhoud 3 Uitbreidingen Zoeterwoude 4 Een andere kijk op de Amstel Gold Race 6 De taken van de bedrijfsge neeskundige dienst 10 Voorkeurspelling: de praktische schrijfwijze 11 Jaarfeesten Rotterdam, dam, Zoeterwoude en 's-Her togenbosch 12 Ideeënbusnieuws 14 Heineken medewerkers kunnen deze zomer de boer op! 16 Nieuws uit het buitenland 18 Horecagebied in Nuth. Onder scheidingen voor onze gedistil leerd-reclames 19 Jubilea en pensioneringen 23 Verenigingsnieuws met o.a. Heineken hockeyteam wint van Mees en Hope; bridgeclub Vru- mona vierde lustrum 25 Kroniek 26 Proost 28 Achterpagina Kopij en foto's voor het volgende num mer dienen uiterlijk 12 mei a.s. in het bezit van de redactie te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 2