I I Horecagebied Limburg,: eerste in de nieuwe organisatie GEDISTILLEERD Op 1 april 1978 is de nieuwe organisatie in het horecagebied Limburg van kracht geworden. Reeds in december 1975 is door de voorzitter van de Divisie Nederland, drs. G. van Schaik, aan een aantal mede werkers in de toenmalige groepen hore- caverkoop en concerndrankengroot- handels meegedeeld, dat er in de toe komst naar gestreefd zou worden de af stand naar de klant te verkleinen en ons dichter bij de markt te organiseren. Er zou gewerkt gaan worden met het totale concernassortiment, waarbij de verkoop en de groothandels in één organisatie zouden worden ondergebracht. Daarna is men begonnen met de voorbereidin gen en het horecagebied Limburg is hiervan het eerste resultaat. De nieuwe organisatie in Limburg, met als hoofdvestiging Nuth, staat onder lei ding van de heer J. G. M. Kerckhoffs. Onder hem ressorteren drie afdelingen, te weten verkoop, distributie techni sche diensten en administratie. Op maandag 20 maart jl. is de nieuwe groep bij elkaar geweest in het oplei dingscentrum De Hooge Vuursche, waar een presentatie werd gegeven over de nieuwe marktbewerking in de horeca en over de achtergronden van het hele project. Zodra de nieuwe hoofdvestiging in Nuth is verbouwd en de eerste ervaringen zijn opgedaan, zullen wij in een volgende editie hierop terugkomen. Op de foto ziet u de groep in Den Bosch vóór het vertrek "naar De Hooge Vuur sche. Liefst zeven reclame-onderscheidingen ontving ons reclamebureau KVH/CDP van de Art Directors Club Nederland in het ADCN-jaarboek 1977. De hoogste bekroning kreeg De-met-Hoppe-voel-je- je-mens-actie, een advertentie-cam pagne in de vakbladen. Verdere vermeldingen waren voor com mercials van Zwarte Kip (lekker lang zaam) en Bokma (de vergadering) en voor de advertenties van Zwarte Kip, Bokma (tweemaal) en Coebergh. 7. F. J. M. Rouwhorst 10. J. A. Favre 2. P. L. Sanders 11. J. H. van Megen 3. G. W. A. Torna 12. J. G. R. van Hilten 4. E. v. d. Zeep 13. G. G. J. van Dijck 5. H. J. ABoesten 14. J. Vis 6. P. A. Boesten 15. G. van Rensch 7. W. L. M. Smeysters 16. J. H. Mans 8. R. C. H. M. van Dongen 9. Th. Hameiers De-met-Hoppe-voel-je-je-mens-aktie.Nummerl. 17. L. M. A. Custers 18. A. P. J. v. d. Sterren 19. M. H. M. Vossen 20. H. H. W. Ritzen 21. J. L. Hameiers 22. L. A. SLeven 23. A. G. M. Moonen 24. M. P. H. J. de Goey 25. G. J. Franssen Inzet: J. G. M. Kerckhoffs 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 18