Dominique Curchod gast in Amsterdam Hoteress tentoonstelling Japan Amsterdam promotie in Tokio Eenmaal in de twee jaar wordt in Bazel (Zwitserland) de Igeho gehouden. Dit is een soort Horecava op Europees niveau. Heineken was op de laatste beurs, van 17 tot en met 23 november 1977, in het kader van de lopende promotionele ac tiviteiten vertegenwoordigd met twee complete concernstands. Bovendien was er nog een Heineken display opge steld bij de algemene Nederlandse stand en één bij de stand van onze horeca- distributeur, de firma Howeg. Voor de bezoekers van de Heineken stands be stond de mogelijkheid deel te nemen aan een dobbel-wedstrijd. Men mocht vijf maal drie stenen gooien, het aantal punten per keer werd opgeteld en ge noteerd op een wedstrijdformulier. De hoofdprijs bestond uit een weekend Amsterdam, voor degene die het minste aantal punten haalde. Winnaar werd Dominique Curchod, een televisiepro ducer uit Genève, die u rechts op de foto linksboven ziet op het balkon van 't Koelschip in Amsterdam, samen met de heer F. C. Fontein, area export manager van ons concern. De heer Curchod bracht tevens een bezoek aan onze brouwerij in Zoeterwoude. Een en ander vond plaats inde afgelopen maand maart In het Harumi-complex in Tokio is van 13 tot en met 17 maart jl. de Hoteress ge houden, een tentoonstelling afgestemd op de horeca. Heineken nam hieraan deel met een forse stand waarin een ge zellige ronde bar stond en diverse vitri nes en een display (foto 1). In de stand kon men bier kopen tegen een sterk ge- Okura Amsterdam organiseerde op 29 september vorig jaar een Amsterdam promotie in haar hotel in Tokio. Ongeveer 300 mensen uit de horeca- sector in Japan waren uitgenodigd voor een party, waar een aantal Amsterdamse bedrijven met een display vertegen woordigd was (zie foto). Ook Heineken was vertegenwoordigd, evenals bijvoorbeeld KLM en Ampro (Amsterdam Promotion). Tijdens de avond werd een tombola ge houden, waarvoor ieder bedrijf een aan tal prijzen beschikbaar gesteld had. 1 reduceerde prijs. In de aangrenzende informatiestand werden folders uitge deeld en kon men terecht voor informa tie over Heineken. Op uitnodiging van CRM, het ministerie van buitenlandse zaken en Heineken was de Harbour Jazzband naar Tokio gekomen om de Heineken stand extra leven in te blazen (foto 2). De stand heeft erg in de be langstelling gestaan. Zozeer zelfs, dat zij twee keer op de Japanse televisie ge weest is vanwege de originele aanpak. Dat de deelneming aan deze beurs zo succesvol is verlopen, is mede te danken aan onze agent in Tokio, Kobuku, die de organisatie verzorgd heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 16