I i I 600 400 C. Lam M. D. van de Aker A. J. Smits F. Stolzenbach 's-Hertogenbosch BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES ft i c Bunnik Het voorstel van de heer Lam, die werk zaam is in de kwaliteitsdienst, omvatte de volgende verbetering. Door het mon teren van een C02-aansluiting bij colon ne 1 behoren het gebruik van losse koolzuurcilinders, het in voorraad hou den ervan en tijdrovend heen-en-weer- gesleep tot het verleden. Den Bosch Beide inzenders zijn werkzaam in de storingsdienst. Zij hebben een zodanige modificatie aangebracht op de waskop van de Sankey fustencolonne, dat bij het reinigen geen vervuiling of verstopping meer kan optreden. De waskop is goed demontabel geworden en kan tijdens het in bedrijf zijn op eenvoudige wijze in een andere stand gezet worden. Het idee betreft de positie van loogre- tourpomp van de Weigelcolonne. Deze pomp stond op een nogal ontoeganke lijke plaats in de kruipruimte onder de bottelarijvloer. Ten gevolge van pomp- defecten trad daardoor tamelijk veel loogverlies op. De heer Stolzenbach, die werkzaam is in de bottelarij, heeft voor gesteld deze pomp op de werkvloer te plaatsen, hetgeen reeds gebeurd is. Hierdoor heeft men een betere controle op het functioneren van de pomp waar door tevens het loogverlies beperkt wordt. AMSTERDAM I A. Kint, molenzolder H. Ramnares, kelders G. Mulder, bottelarij J. van Batum, mech. werkplaats AMSTERDAM II Mej. A. M. Wesseling, pers. dnst. horeca BUNNIK G. van Breenen, storingsdienst B. van der Weiden, bottelarij G. Moesbergen, bottelarij HATTEM Mevr. H Kroeze-Plakke, verpakken Mevr. J. H. Tijssen-Brem, verpakken Mevr. A. M. Burgmeijer-Smolders, verpakken Mevr. T. van Dijk-van Oene, verpakken G. Beekhof, verpakken 'S-HERTOGENBOSCH L. A. Aloserij, ziederij A. J. van Engeland, bottelarij P. A. J. M. v. Veldhoven, bottelarij L. W. Brancart, ziederij A. H. Salfischberger, bottelarij LEEUWARDEN S. Hempenius, spoelerij ZOETERWOUDE A. van Gent, centr. magazijn P. J. Ramaker, bottelarij A. J. A. Bosch, energiedienst B. de Jong, bottelarij A. van Duyn, storingsdienst C. de Ruyter, bottelarij B. de Jong, bottelarij F. Huyer, centr. magazijn L. S. Koekkoek, repro-afd. f 75, 50, 50, 25, f 50,- ƒ100, ƒ100, 75, ƒ150, 50, 50, 50, 40, ƒ125,- 120,- ƒ100,- 80,- 60,- 60, 50, 45, 45, 35, AMSTERDAM I T. A. de Jong, elektr. techn. werkpl. W. W. A. Klein, interne dienst BUNNIK F. de Boer, bottelarij M. de Graaf, intern transp. HATTEM J. Coenradie, afd. technologie R. W. Veltmeijer, verkoop buitendienst Mej. A. Mulder, verkoopkantoor Mevr. W. G. Blommenstein-van Hoorn, verpakken M. Kolkman, expeditie 'S-HERTOGENBOSCH J. W. J. van Vugt, bottelarij S. Hernandez Sanchez, bottelarij E. J. Pardoel, bottelarij M. Adriaanse, int. transp. L. de Wit, bottelarij LEEUWARDEN F. Kwast, bottelarij M. Albano, bottelarij S. Hempenius, spoelerij ZOETERWOUDE A. M. Beumer, bedrijfskantine F. M. Kappelhof, mech. werkpl. J. E. H. van Duyn, energiedienst A. Slager, bottelarij A. Slager, bottelarij B. L. Verberg, biermagazijn J. P. C. Ouwerkerk, water milieu R. B. van Donge, bottelarij W. J. Brugmans, bottelarij J. Zoons, bottelarij C. de Ruyter, bottelarij J. Polderman/D. van Duyvenbode, biermagazijn P. J. Ramaker/D. Schadler, bottelarij R. B. van Donge, bottelarij H. K. M. Arens, bottelarij E. M. R. Hazebroek, inkoop SCHIEDAM W. M. Wesdorp verpakken 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 20, 20, 20, 25, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 20, 15, 15, 25,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep behorend bij de belo ning. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 12