Groots jaarfeest Den Bosch Personeelsfeest in het Rotterdamse Ahoy Nadat het jaarfeest diverse keren elders gevierd is, vond dit spektakel dit jaar plaats op 1 april in het Casino in Den Bosch. Alle zalen en foyers waren reeds om half acht bezet door feestlustigen. De show programma's begonnen om negen uur; de stemming zat er toen al meteen goed in. Presentatrice Lous Haasdijk introdu ceerde in de Grote Zaal en in de Plein zaal de volgende artiesten: Albert West, Ben Cramer, Imca Marina, Sandra Ree- mer en het duo El Mondo. Zij werden begeleid door de orkesten Duke City en Silvio. In de foyers speelden het kwartet Ad van de Gein en het zigeunerorkest Pajtas. Vooral ook dit laatste orkest wist met zijn violisten en lieftallige danseres sen menigeen te boeien en te verleiden tot een zigeunerdansje. Evenals in Rotterdam gaven de heren A. H. Heineken en R. van de Vijver acte de presence, terwijl verder aanwezig was de heer J. van der Werf. Het feest werd dit jaar tot diep in de nacht voortgezet; dit werd mede veroorzaakt door de in voering van de zomertijd. Het jaarlijkse personeelsfeest is deze keer voor de vestigingen Zoeterwoude, Rotterdam en Schiedam gezamenlijk georganiseerd en gevierd op 1 april in de ..glazen zaal" van het Ahoy-complex in Rotterdam. Onder de aanwezigen bevonden zich tevens de heren A. H. Heineken en R. van de Vijver. De belangstelling voor dit goed georga niseerde feest was groot en gezien de vele aanwezigen tot in de kleine uurtjes ook zeer geslaagd. Parkeerruimte, be reikbaarheid en vervoersmogelijkheden met speciale bussen waren allemaal pri ma geregeld. Het programma bestond uit het optreden van verschillende artiesten en groepen zoals B.Z.N., de Internationals, de groep Black Lake, Nico Haak en nog vele an deren. Eveneens was er een disco-hoek met dansgelegenheid en een ruimte waar over het algemeen wat rustiger muziek ten gehore werd gebracht, zoals Hon gaarse en Weense muziek. Als speciale attractie waren vijf informa tiestands ingericht door verkeersbu reaus van verschillende landen, te we ten: Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Suriname. Behalve dat men hier vakantie-ideeën kon opdoen, kon men er tevens zijn of haar iandenlotnummer deponeren. Bij binnenkomst ontving iedere bezoeker namelijk een goed gevuld boekje con sumptiebonnen en een lot met daaraan zes coupons die in de respectieve stands konden worden ingeleverd. Het ontvangen lot gaf kans op een meer daagse reis naar Parijs en Londen. De organisatie van een feest van een dergelijke omvang, dat bovendien aan alle smaken beantwoordt, is een haast onmogelijke opgave. Wij menen echter dat het organiserend comité in deze op- zet midden in de roos heeft geschoten

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 11