UITZENDSCHEMA „Garvey.. houdt!" als u echt van film MARIANNE VAN WIJNKOOP: Casting opnieuw moed in, overlegt met zijn ca meraman, geeft hier en daar een be moedigende tik op de billen, bestijgt zijn troon en spreekt de verlossende woorden. „Camera loopt... beweegt... en... actie!... Stop!!!!!" Vriendelijk klinkt de stem van de regisseur: „Als je een fractie van een seconde langer was blijven staan, Joop, dan was-ie perfect geweest." Tijdens de opnamen wordt de regisseur op z'n vingers getikt door Floris, die in het openingsceremonieel betrokken wil worden. Dus in 't vervolg wordt het: Ge luid....loopt, camerabeweegten actie! Zes uur film 's Nachts om één uur besluit de regis seur dat alles erop staat wat erop moet staan. Het einde van een doodver moeiende dag voor crew en spelers. Er is zo'n zes uur film geschoten! Nu komt de uiterst moeilijke taak voor het montage team dat uit deze zes uur een perfect reclamefilmpje van slechts dertig se conden moet maken. Maar het resultaat mag er zijn. Kijkt u maar Maand Datum Blok 5 7 April 14 21 3 4 3 4 Mei 13 25 9 4 29 7 8 8 Juni 17 10 23 4 5 7 Juli 13 21 4 8 27 9 3 3 Augustus 10 18 7 4 23 10 September 7 14 29 10 8 3 2 3 Oktober 12 7 23 9 1 7 November 11 24 4 8 18 3 December 15 20 10 4 Overzicht bloknummers NEDERLAND I Blok 1 - vóór het journaal van ca. 19.00 uur Blok 2 - na het journaal van ca. 19.00 uur Blok 3 - vóór het journaal van ca. 21.30 uur Blok 4 - na het journaal van ca. 21.30 uur Blok 9 - vóór het journaal van ca. 23.00 uur NEDERLAND II Blok 5 - vóór het journaal van ca. 19.00 uur Blok 6 - na het journaal van ca. 19.00 uur Blok 7 - vóór het journaal van ca. 20.00 uur Blok 8 - na het journaal van ca. 20.00 uur Blok 10 - vóór het journaal van ca. 23.00 uur Zo, nu weet u hoe het eraan toe kan gaan bij de opnamen van een reclame filmpje. Om nog iets meer te weten te komen van de mensen die achter de schermen werken, gingen we met een aantal van hen praten: de tekstschrijver, de regisseur en degene die de casting verzorgd heeft. Waarmee we niet willen suggereren dat de cameraman, de produktieleider, het reclamebureau en alle anderen die aan deze film hebben meegewerkt minder belangrijk zouden zijn! Stilleven van een commercial... Heineken laat per jaar tientallen re clamespots maken: voor bier, voor fris en voor gedistilleerd. Dat wij de opna men meegemaakt hebben van de nieu we Garvey-commercial is min of meer toevallig, het had eigenlijk net zo goed een ander produkt kunnen zijn. De be doeling is geweest u een indruk te geven van het ontstaan van een televisiecom mercial, een van de vele manieren waarop het Heineken concern zich via reclame presenteert. Marianne van Wijnkoop met Ton Verheugen, die voor de figuranten van de Garvey-spot de kleding verzorgd heeft. Casting, ik geloof niet dat er een Neder lands woord voor bestaat. Het betekent zoveel als: mensen uitzoeken, waarvan je denkt dat ze geknipt zijn om een be paald type te spelen. ,,Dat is iets waar voor geen opleiding bestaat" zegt Ma rianne van Wijnkoop. ,,Je wordt er mee geboren. Alleen in de praktijk blijkt of je er gevoel voor hebt. Vooral in produkties met Frans Weisz verzorgt zij de casting. Ze werken al ja ren samen en zodoende weet ze precies wat voor eisen hij stelt. Niet dat het cas ten daardoor simpel wordt. Ik was getui ge van een telefoongesprek dat die twee hadden. ..Needie is te oud! Ach Frans, die kan helemaal niet acteren.... Maar die is veel te duurJa, die is niet te krijgen...." „Met het type van de suppoost in de Garvey commercial had ik helemaal geen moeite" vertelt Marianne. „Ik wist dat er maar één type in Nederland rond liep die deze rol kon spelen, namelijk Jan Juray. Ik had ook geen alternatief gewe ten als Jan nee gezegd had. Om de juiste kunstkenner te vinden, dat was veel moeilijker. Vooral omdat het type nog al eens wisselde. Van een stille figuur is hij tenslotte getransformeerd naar het wat brallerig type. We hebben ook ver schillende acteurs gehad. Maar uitein delijk zijn we terecht gekomen bij Joop Scheltens, die we op tv eens gezien hadden in een filmpje met Liesbeth List en Robert Long, waarin hij een producer speelde. Marianne hanteert een lange lijst, waar op zo'n beetje alle acteurs en actrices van Nederland staan, bekende en min der bekende. Ook heeft ze een archief samengesteld waarin tevens mensen staan die zich spontaan bij haar aange meld hebben. Met een modellenbureau werkt ze slechts zelden, want een Am sterdamse operettevereniging levert de meeste types voor de figuratie! 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 9