HET BEGIN IS ER: Eerste paal vestiging Zoetermeer in de grond Onder de genodigden bevond zich de heer L. van Munching jr. (links), vice-president van Van Munching Co Inc. (U.S.A.), die voor een werkbezoek in ons land was. Hij toast hier samen met v.l.n.r. de heren Van de Vijver, Wegstapel, Van der Zee en Kappelle. Zoetermeer is gekozen als vestigings plaats van deze nieuwe distilleerderij en alcoholfabriek, is omdat zowel het ter rein als de omgeving met haar goede verbindingen zich uitstekend hiervoor leent. „Wij zijn blij met Zoetermeer," al dus de heer Van der Zee. „De samen werking met de gemeentelijke autoritei ten was van het begin af aan, en is nog steeds, voortreffelijk, vooral met de ste- debouwkundige afdelingen en wij zijn daar bijzonder erkentelijk voor." INDELING Ook vertelde de heer Van der Zee het een en ander over de indeling van de nieuwe vestiging. De gedistilleerd pro- Aan de strakblauwe hemel en een vrolijk zonnetje konden we zien, dat zelfs het wispelturige Hollandse weer ons con cern gunstig gezind was bij het slaan van de eerste paal van de nieuwe distilleer derij en graanalcoholfabriek in Zoeter meer op vrijdag 27 januari jl. Burge meester J. W. Wegstapel van Zoeter meer zou deze handeling verrichten. Aangezien de heer A. H. Heineken en drs. G. van Schaik van de raad van be stuur, wegens ziekte verstek moesten laten gaan, nam mr. R. van de Vijver, lid van de raad van bestuur, de honneurs waar. Een groep genodigden kwam die ochtend naar restaurant De Drie Hooi- bargen in Zoetermeer, vanwaar men in bussen naar het bouwterrein zou wor den gebracht. Voordat het echter zover was, hield de heer J. van der Zee, groepsdirecteur Gedistilleerd Wijn een korte wel- komstspeech. Hierin noemde hij onder meer de redenen waarom tot de bouw van dit project is besloten. Allereerst ligt aan deze beslissing de voorspoedige groei van onze onderneming ten grond slag. Tevens is er een ruimtegebrek in de produktiesectoren van onze bestaande vestigingen in Rotterdam en Schiedam. Ook is het mogelijk en zelfs noodzakelijk deze nieuwbouw aan de moderne fabri cageprocessen aan te passen. Als laat ste punt noemde hij de ontwikkeling van kennis/know-how in het produceren van graanalcohol. De reden waarom juist Burgemeester Wegstapel van Zoetermeer geeft met een ruk aan het touw de aanzet tot het heien van de eerste paal. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 4