Burgemeester bezocht Bacchuszolder Straatvoetbal kampioenschap 77 Proost! Zo aangetrokken door het grote glas pils dat als reclame op een huis geplaatst was, kon een bierliefhebber zich niet langer beheersen. Hij klom tegen het glas op om alvast een slokje te nemen. In het kader van een wijkbezoek bezocht burgemeester A. A. van der Louw van Rotterdam op donderdag 23 februari jl. wijnhandel Reuchlin in de Calandstraat. Hij deed de wijnhandel aan omdat het pand in deze wijk een bepaalde histori sche waarde heeft en de Bacchuszolder uniek is in zijn soort. Deze wordt onder meer gebruikt voor wijnproeverijen en wijnlezingen. De heren J. Buizer, pro- duktieleider, B. F. Heij, hoofd verkoop binnendienst en mejuffrouw I. Fles, werkzaam op de afdeling inkoop van de wijnhandel, ontvingen Rotterdams eer ste burger en vertelden hem het een en ander over de historie van de Bacchus zolder en over Reuchlin. De heer J. Zel- lenrath, landelijk verkoopleider horeca wijnen, kon helaas niet bij de ontvangst aanwezig zijn. De heer Van der Louw hoorde alles met grote interesse aan en vervolgde zijn wijkbezoek pas weer na een glas van een van de produkten van de wijnhandel geproefd te hebben. Op de foto de heer Van der Louw in gesprek met mejuffrouw Fles en de heer Heij. In het Straatvoetbalkampioenschap '77 heeft ons concern een jongens- en een meisjesvoetbalteam gesponsord van de vele teams uit allerlei Amsterdamse buurten die aan dit evenement deelna men. De desbetreffende teams heetten het Pepsi Cola en het 7 Up team. Tevens leverde ons concern een aantal re clameborden van bovengenoemde mer ken, die aan de kant van het speelterrein geplaatst werden. Dit Straatvoetbalkam pioenschap was georganiseerd door de KNVB, afdeling Amsterdam, De Courant Nieuws van de Dag en de gemeentelijke diensten, die een organisatiecomité hadden geformeerd om te trachten jaarlijks een Amsterdamse Straatvoet balcompetitie te laten plaatsvinden. Men wil zo proberen het vroeger zo po pulaire straatvoetbal weer een beetje le ven in te blazen. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 31