Concern- presentatie opROKA'78 Pools bezoek op de Horecava Utrecht, Jaarbeurshallen, 13 tot en met 17 februari 1978. Met een totale opper vlakte van duizend vierkante meter was de Heineken stand op de 21e ROKA niet alleen de grootste, maar qua opbouw, uitmonstering en toegankelijkheid zeker ook de indrukwekkendste presentatie op deze (tweejaarlijkse) levensmiddelen- beurs. De eigenlijke stand werd gevormd door een reusachtige, in rood flaneldoek uitgevoerde tent, in het binnenste waar van het kwartet de Romances" van een meer dan manshoog muziekpodium zijn ,,Weense" klanken over de bezoekers uitstrooide. Ons thema voor deze beurs luidde, evenals op de vorig jaar septem ber in Amsterdam gehouden Slijtersvak beurs, waar ons concern zich met de zelfde stand presenteerde: Het assorti ment waar muziek in zit. Rondom het podium was het drankenassortiment van ons concern in al zijn verscheidenheid uitgestald, terwijl de stand op diverse plaatsen was opgeluisterd met grote displays van de verschillende produkt- groepen. Aan twee zijden van de „muziektent" bevond zich een terras, dat was aan gekleed met een keur aan soms exotische planten, waarin van tijd tot tijd zowaar enkele vogels neerstreken. Er was zelfs een merel die op rustige ogenblikken, boven op de tent zittend, het hoogste lied zong. Alle vijf dagen. Hoewel het totale „bebouwde" opper vlak van het Jaarbeurscomplex (Bern- hardhal, Irenehal en Marijkehal) groter was dan ooit tevoren (23.600 m2), viel de belangstelling enigszins tegen. In vijf dagen kwamen 28.700 bezoekers naar de ROKA, tegen ruim 30.000 in 1976. Een van de oorzaken daarvan was het feit dat in de afgelopen twee jaar het aantal vestigingen in de detailhandel met 9 procent (3.000 plaatsen) is teruggelo pen. 30 Ondanks het wat rustiger beursverloop hebben zeer vele vakgenoten, in het bij zonder uit de kringen van de groothan del en de commerciële organisaties on ze presentatie, waarover men zich unaniem bijzonder positief uitliet, be zocht. Er werden contacten gelegd en hernieuwd, vruchtbare gesprekken ge voerd en zaken gedaan, dat alles in de gebruikelijke sfeer van goed gastheer schap. In dat licht gezien kan gesproken worden van een geslaagde deelneming aan deze 21e ROKA. TER KENNISMAKING doos ntssw Op de jongste Horecava ontvingen wij in onze stand officieel bezoek van enkele leden van de Poolse ambassade in Den Haag. Hun speciale belangstelling ging uit naar de verkoop van de beroemde Poolse wodka Wyborowa, voor welk produkt ons concern de alleenvertegenwoordi ging voor Nederland heeft. Van links naar rechts de heren P. H. van Heijst van de Wijn Groep Nederland (waarin het pakket buitenlands gedistil leerd is opgenomen), F. Morawsky, landbouw-attaché, J. Zawadski van de Poolse handelsvertegenwoordiging en D. Leegstra, adjunct-directeur Divisie Internationaal.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 30