AMSTERDAM I Geboren Karen, d.v. B. van Eunen (bottelarij), Joeri, z.v. C. W. van Alphen (Bullewijk), Jamie, d.v. F. W. Smith (intern transport), Michael, z.v. T. A. de Jong (elektr. techn. wrkpl.), Renata, d.v. C. Tolsma (storingsploeg), Eric, z.v. H. Ketting (kelder). AMSTERDAM II Gehuwd H. B. M. Aghrib (bottelarij) met mej. F. B. M. B. L. Nait AN, T. A. G. Kwakman (bedrijfsbureau) met mej. M. M. Keijzer. Geboren Alberto, z.v. J. A. Rodriquez (intern transport), Miguel Angel, z.v. J. Curras Sabajanes (fus- tenvulafd.), Nona M.P., d.v. A. J. W. Hasenbos (vrachtwa gens), Patricia, d.v. J. W. Massee (ligkelder), Anna B., d.v. S. J. Odor (bottelarij), Nanou V., d.v. E. Hartlieb (verkoop thuis- verbr.), Olav E., z.v. P. E. Jansen (personeelsdienst). HATTEM E. van der Gent, R. A. H. Klerkx (opleidingen) met mej. B. C. W. Willemsen. Geboren Charlotte, d.v. mevr. J. C. M. Vermeer-Bors- boom (service-laboratorium), Christi, d.v. J. Batelaan (bottelarij), Arnoldus P. M., z.v. A. J. M. van de Knaap (energie-en storingsdienst). ZWOLLE Gehuwd P. Paap (verkoopsecretariaat) met mej. Tj. van der Laan. GESLAAGD: Amsterdam I T. A. de Jong (elektrotechnische werkplaats), meetregeltechniek instrumentatie S.B.C. De heer Wiegerink (Bewaking), diploma „be veiliging" L.O.I. A. Bunnik J. G. C. de Vos, J. C. B. Vroegop, J. J. van Houwelingen, T. H. Bos, allen werkzaam op de afdeling kwaliteitsdienst, voor het diploma kwaliteitsuitvoerder K.D.I., E. J. Pol (medische dienst), verbandmeester en organisatie gezondheidszorg. Leeuwarden R. Posthumus (Noordfriese Drankenhandel), voor het diploma M. B. A. Onze dienst verlieten J. C. Beuks (gewestelijk verkoopsecretariaat), A/Hel., Mevr. C. J. Koekenbier-Van de Vall (verkoop secretariaat), A/Hel., T. Sanchez Sanchez (bottelarij), A/Hel., Mej. M. J. J. Rijk (telefooncentrale) A/Hel., A. Vilar Artero (bottelarij), A/Mau., M. P. E. Heijbrock (fysieke distributie) A/Mau., C. G. Wijdoogen (drankenhandel) Haarlem, H. G. A. Smetsers (bedrijfsbureau), J. J. van Leijden-Kornaat (bedrijfsbureau) H/Bosch., A. van Luyk (bottelarij), Mevr. G. J. Bley-Vogel (E.B.C.), P. W. M. Geuke (bottelarij) Zoe. Dankbetuiging Geboren Judith, d.v. H. Grondman (import wijn). 'S-HERTOGENBOSCH Gehuwd R. Jiminez (bottelarij) met mej. M. J. Fernan dez Gonzalez, J. F. A. Sweebroek (bottelarij) met mej. C. J. P. N. Pijl. Geboren George, z.v. A. M. Kuijpers (bottelarij), Lynsey, d.v. M. I. M. Keizer (bottelarij), Nancy, d.v. A. J. Gloudemans (intern tran sport), Brenda, d.v. M. M. van Dinther (bottelarij), Edwin, z.v. G. A. H. Vissers (storingsdienst), Jurgen, z.v. W. A. A. van de Steyn (bottelarij). LEEUWARDEN Geboren Jordi, z.v. J. J. J. Heins (verpakken), Esther S., d.v. F. Idzinga (werkplaats). SCHIEDAM Gehuwd M. P. van de Meer (computerafdeling) met mej. G. J. van Hagen, Mej. E. Elsinga (verkoopbureau) met L. A. M. Jacobs. ZOETERWOUDE Gehuwd Mej. C. E. M. van Wissen (kwal.dienst) met J. OVERLEDEN Op 16 januari overleed de heer J. J. Moelker (72). De heer Moelker kwam op 7 mei 1923 in dienst bij onze brou werij in Rotterdam, waar hij onder meer werkzaam was in de tapkelder. In 1970 ging hij met pensioen. Eveneens in Rotterdam overleed op 12 februari op 70-jarige leeftijd de heer C. J. S. Buys. De heer Buys is werkzaam geweest op de afdeling mechanische werkplaats, waar hij in 1932 in dienst kwam. De heer Buys verliet het concern op 1 de cember 1969. Op 4 februari overleed de heer J. M. Rebel. Hij werd 71 jaar. De heer Rebel kwam op 18 december 1922 in dienst van de brouwerij aan de Van der Helststraat. Hier was hij werkzaam als kassier. Op 1 oktober 1958 ging de heer Rebel met vervroegd pensioen. Zijn definitieve pensionering vond plaats op 1 oktober 1971. De heer P. Capello overleed op 6 fe bruari op 71-jarige leeftijd. Hij was werkzaam in het biermagazijn van de Rotterdamse brouwerij. De heer Capello kwam op 11 februari 1957 in dienst en verliet het bedrijf op 1 oktober 1970. Op 1 november 1971 ging hij officieel met pensioen. In Amsterdam is op 19 oktober j.l. de heer I. Werkheim (60) overleden. Hij was vanaf 1959 tot 1971 werkzaam in de vestiging aan de Mauritskade. Sinds september 1973 was ik op wachtgeld, op 31 januari 1978 ging ik met pensioen. Me de namens mijn vrouw allemaal hartelijk be dankt voor de belangstelling, de vele bloemen en de grote fruitmand. A. P. Ceel ie In memoriam L. VAN DER MOLEN Op 25 januari 1978 overleed op 55- jarige leeftijd, na een ziekbed van en kele maanden, de heer L. v.d. Molen. Wel werd hij reeds een viertal jaren in een ziekenhuis van tijd tot tijd behan deld voor een lastige, hardnekkige kwaal. Ondanks dat, heeft hij zijn werk na de behandelingen steeds weer vol ledig en met toewijding verricht. Dat laatste typeerde hem. Blijmoedig doorgaan, niet klagen, maar volhou den. Altijd stond hij voor zijn collega's klaar, niets was hem te veel. Ook bij zijn afnemers was hij zeer gezien en werd hij zeer gewaardeerd. Groot was dan ook de ontsteltenis en verslagenheid, bij het vernemen van het toch nog zo plotseling sterven. Zeventien jaar gaf hij zijn beste krachten, met name bij Van Olffen te Hattem. Kort na zijn plaatsing per 1 oktober 1977 als vertegenwoordiger bij de Wijn Groep Nederland, thuis- verbruik, werd hij in het ziekenhuis opgenomen en heeft sindsdien niet meer kunnen werken. Zijn taak hier was afgelopen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen bij wie zijn heen gaan ongetwijfeld een grote leegte heeft achtergelaten. Wij wensen hun veel troost en sterkte toe om dit te dragen. In memoriam F. L. P. VAN HORRIK Op 24 januari overleed vrij plotseling de heer Franciscus L. P. van Horrik die sedert 1971 in onze dienst was als medewerker in de verpakkingsafde ling van de Bossche brouwerij. Hij be reikte de leeftijd van 55 jaar. De brouwerijgemeenschap verliest in Frans van Horrik een toegewijd me dewerker en een collega die altijd klaar stond om anderen te helpen. Een man van weinig woorden die geen problemen leek te kennen en nooit verzuimde. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 29