KOMEN EN GAAN IUITENLM Canadese springshow met medewerking van ons concern Gerardo Tazer, voormalig lid van het Mexicaans Olympisch team won met zijn paard Lavendin de Heineken Modified Jumper Classic op de Maple Ridge Grand Prix Show Jumping in Maple Rid ge vlakbij Vancouver, Brits Columbia. De Canadese agent, Sainsbury Internatio nal Agencies, regelde de sponsoring door ons concern voor dit gebeuren. Dit evenement werd georganiseerd door de Brits-Columbiaanse Grand Prix Show Jumping Association. In totaal kwamen ruim 2000 belangstellenden naar de show kijken. Het evenement werd tevens op de televisie uitgezonden, waardoor nog eens 20.000 kijkers het schouwspel gadesloegen. De Biertuin waar volop Heineken bier geserveerd werd. was een populaire ontmoetingsplaats voor veel toeschouwers. Later voegden tevens de paardrijders zich bij het publiek in de Biertuin. De heer L. R. Doorman,Heineken agent voor Brits Columbia en Yukon, overhan digde de prijzen, terwijl mevrouw Door man de winnaar een Heineken deken aanbood. Gerardo Tazer uit Mexico poseert trots voor zijn paard Lavendin met de heer en mevrouw Doorman. Een gedeelte van het parcours waarop Hei neken zijn stempel drukte. Alsacienne de Brasserie „Albra" S.A. - Frankrijk De heer L. van der Male is op 16 januari definitief uit Straats burg teruggekeerd. Athenian Brewery S.A. - Griekenland Op 16 januari is de heer J. Cremer afgereisd naar Thessaloniki. Zijn gezin heeft zich op 11 februari bij hem gevoegd. De heer Cremer volgt in Thessaloniki de heer M. G. Kakebeeke op als brewmaster. De heer Kakebeeke is op 13 februari uit Thessa loniki naar Nederland vertrokken. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer H. F. M. van Grinsven is op 31 januari vanuit Kinshasa in Nederland aangekomen om alhier zijn verlof door te bren gen. Op 30 januari is de heer M. Muilwijk met zijn gezin, na genoten verlof, teruggekeerd naar Kinshasa. Na het in Nederland doorgebrachte verlof is de heer E. A. Olde Monnikhof op 8 januari teruggereisd naar Kinshasa. Na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht is de heer M. H. van Deursen op 2 februari teruggekeerd naar Boma. De heer J. van Meel is op 13 januari teruggegaan naar Boma. Op 5 januari is de heer C. L. A. Peterse afgereisd naar Mban- daka. De familie F. J. Snieders in Boma is op 1 november jl. verblijd met de geboorte van een dochter, Alida Maria. Brasserie de Brazzaville S.A. - Volksrepubliek Congo De heer P. J. Kemp is op 10 januari met zijn echtgenote vanuit Brazzaville in Nederland aangekomen. Zij brengen hier hun verlof door. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 25 januari is de heer J. Rosier met verlof uit Lagos in Nederland gearriveerd. Brasserie du Logone S.A. - Tsjaad Bij de familie P. J. B. J. Visschedijk in Moundou heeft op 31 januari gezinsuitbreiding plaatsgevonden door de geboorte van Bas. Malayan Breweries (Malaya) Sdn. Berhad - Maleisië Op 1 februari is de heer H. de Regt overgeplaatst van Singa pore naar Kuala Lumpur. De heer De Regt is aldaar werkzaam als production manager. National Brewing Company Ltd. - Trinidad Tobago Na het in België doorgebrachte verlof is de heer L. Mengoli met zijn gezin op 28 januari teruggekeerd naar Port-of-Spain. Antilliaanse Brouwerij N.V. - Nederlandse Antillen Op 21 januari is de heer B. W. Sarre definitief uit St. Lucia vertrokken. Na een voorbereidingsperiode in Zoeterwoude is de heer Sarre op 3 februari doorgereisd naar Willemstad/Cu- ragao, waar hij thans werkzaam is als brewmaster. Zijn gezin reisde reeds eerder naar Willemstad. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 27