J. H. Boesten J. DE GROOT met pensioen Afscheid van A. P. Le Coq De heer en mevrouw Le Coq luisteren glimlachend naar de toespraken die tijdens het afscheid van eerstgenoemde werden gehouden. door de heer Roosdorp, horeca-vertegenwoordiger ter plaatse. Ook zijn oude bedrijfsleider van het eerste uur, de heer A. Verdonk, sprak hem toe, waarna mejuffrouw Peene namens het personeel een cadeaubon overhandigde. De heer Kerckhoffs (rechts) speldt de heer Boesten het eremetaal op bij diens 40-jarig jubileum. Nuth Op 1 januari van dit jaar was het 40 jaar geleden dat de heer J. H. Boesten, thans be drijfsleider van de drankengroothandel Maas Jeker te Nuth, in dienst trad bij het bedrijf van zijn vader, dat later werd opgenomen in het Heineken concern. Dit jubileum werd op 20 januari jl. gevierd in aanwezigheid van het personeel van de drankengroothandel, zijn collega's uit de andere drankengroothandels van het gewest 's-Hertogen- bosch en de leiding van het gewest. De heer H. F. M. Coebergh, horeca manager zuid, ontving de heer Boesten in het bedrijfspand. In zijn toespraak tot de jubi laris en zijn gezin haalde hij een aantal herinneringen op uit de loopbaan van de heer Boesten. Daarna verzocht de heer Coebergh, de heer J. G. M. Kerck hoffs, gewestelijk verkoopleider, de jubilaris de bijbehorende decoratie met briljant op te spelden. Vervolgens werden het personeel en andere genodigden in de gelegenheid gesteld de jubilaris en zijn gezin te feliciteren. deze afspraak ging niet door en vervolgens riep men hem op 16 december op. Dit bleek een vergissing, want op 16 decem ber werd een brief geschreven waarin stond dat hij zich die zelfde avond om ongeveer acht uur moest aanmelden. Ten slotte stuurde men hem op 22 december een brief met de mededeling dat hij kon beginnen. Na deze wat ingewikkelde procedure is de carrière van de heer Van Overbeek echter heel stabiel geweest. Hij heeft tot op heden altijd als machinist in de machinekamer gewerkt. Na tuurlijk is zijn functie ondertussen wel van inhoud veranderd. De heer Kruiver bedacht nadrukkelijk mevrouw van Overbeek in zijn toespraak, omdat zij gedurende al die jaren een grote steun voor haar man is geweest, mede omdat hij altijd in ploe gendienst heeft gewerkt. Hij overhandigde mevrouw Van Overbeek een prachtig bloemstuk. Als laatste spreker trad op de heer P. Tak, een collega van Van Overbeek. De heer Tak dankte zijn collega voor de vele jaren van goede samenwer king en overhandigde hem een platen- en een boekenbon. Middelburg Het officieële afscheid van de heer A. P. Le van de drankengroothandel Vlieger en Verdonk te Middelburg vond plaats op 31 januari jl. De 14e januari daaraan vooraf gaand werd hij 65 jaar. De heer Le Coq keerde in 1957 terug uit Zuid-Afrika. Vervol gens trad hij in dienst bij de toenmalige drankengroothandel Verdonk. Bij zijn afscheid werd de heer Le Coq toegesproken Zo te zien zit de re lax stoel", die de heer De Groot bij zijn pensionering van het hele Bokma-perso- neel cadeau kreeg, lekker. Leeuwarden Alhoewel de heer J. de Groot om gezond heidsredenen reeds enige tijd niet meer mocht werken, was de belangstelling voor de dag van zijn pensionering groot. De familie De Groot, die in Menaldum woont, werd ter ere van deze dag afgehaald door een taxi, die op 31 januari om precies 4 uur bij Bokma B.V. voor de deur stond. De heer A. F. van Hulsen sprak de scheidende functionaris, die bijna dertig jaar bij Bokma heeft gewerkt toe. Hij memoreerde, dat er weer één van de oude garde met pensioen ging. Jarenlang was de heer De Groot al werkzaam op de „Tuinen" met al zijn wel en wee en verhuisde uiteindelijk in 1967 mee naar de huidige vestiging. De volgende spreker was de heer Siemens, die namens het gehele personeel een zogenaamde „relax stoel" aanbood. Voor de heer De Groot was dit een grote verrassing en de stoel werd metéén geprobeerd. Deze bleek echter niet goed opge steld te zijn, zodat onder grote hilariteit de stoel met de heer De Groot langzaam op de grond terecht kwam. Gelukkig bedierf dit voorval de goede stemming niet. Integendeel, nog een hele tijd bleef men onder het genot van een glaasje gezellig bijeen, waarbij nog vele herinneringen uit de oude doos werden op gehaald. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 25