C. H. Rhemrev neemt afscheid Pensionering A. P. Ceelie H. J. R. van Overbeek De heer Rhemrev bij zijn pensionering samen met vrouw en dochter. Amsterdam In verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd nam de heer C. H. Rhemrev 31 januari jl. afscheid van de brouwerij aan de Mauritskade. De heer Rhemrev kwam in 1963 in dienst als medewerker bottelarij. Vanaf 1972 was hij bewaker van de fietsenstalling bij de interne dienst. In deze functie genoot hij het vertrouwen van talloze rijwielbezitters. Dit is daarom vermeldenswaardig, om dat vertrouwen iets is dat de A.msterdamse fietsers nog maar moeilijk kunnen opbrengen. Bij de ontvangst om vier uur in de Raadskamer waren naast enige familieleden aanwezig: de heer M. W. Herblot, voormalig wachtchef van de heer Rhem rev, de heer H. A. Hesse, chef interne dienst, de heer P. H. Olivier, wachtchef interne dienst, de heer W. Both, wachtchef magazijn en intern transport. Van de personeeldienst waren de heren P. E. Jansen, P. A. Sternfeld en mevrouw S. van Koo- ten-Pinke vertegenwoordigd. De heer Hesse hield een korte speech en overhandigde de jubilaris een cadeaubon. Om half vijf maakte men in groten getale gebruik van de mogelijkheid de familie Rhemrev de hand te drukken, waarna men nog enige tijd in de Raadskamer bijeen bleef. Bij zijn afscheid, dat in huiselijke kring werd gevierd, ontving de heer Ceelie (rechts) uit handen van de heer De Bruyn een bierton opgevuld met planten namens zijn oud-collega 's. Amsterdam Op 31 januari jl. vierde de heer A. P. Ceelie zijn pensionering in huiselijke kring. De heer Ceelie was voorheen werkzaam in het brouwhuis aan de Van der Helststraat. De laatste jaren was hij niet meer in actieve dienst. Mevrouw W. S. Jubilaris Van Overbeek in een onderonsje met zijn dochter. Amsterdam De heer H. J. R. van Overbeek, machinist van de energiedienst van de vestiging aan de Van der Helststraat was op 2 februari jl. 25 jaar in dienst. Dit jubileum werd op 17 februari jl. in de Raadskelder gevierd. De familie Van Overbeek wachtte voor de receptie een ont vangst in de lunchkamer. Hierbij waren aanwezig ir. R. W. Welmers, bedrijfsleider, ir. H. Kloek, produktieleider, de heer P. Kruiver, chef energie- en storingsdienst en de heren P. E. Jansen en R. van Es van de personeelsdienst, evenals me vrouw W. Wohlgemuth. De heer Welmers speldde de jubilaris de onderscheiding op en overhandigde hem de envelop met inhoud. In zijn toespraak in de Raadskelder memoreerde de heer Kloek de functies die de heer Van Overbeek had bekleed voordat hij bij Heineken kwam. Van 1946 tot 1947 was hij werkzaam geweest als bank werker. De volgende twee jaar machinist bij de W.S.M. „Oceaan". Tevens werkte hij enige tijd als monteur bij een koeltechnisch bureau. Z'n laatste werkgever vóór Heineken was de gemeente Amsterdam, waar hij werkte als machinist bij het gemeentelijk energiebedrijf. Voor zijn sollicitatiegesprek moest de heer Van Overbeek zich op 1 december 1952 om vier uur melden. Kennelijk ging dit niet door, want op 10 december moest hij zich weer melden. Ook Wohlgemuth-de Jager, plaatselijke personeeldienst, de heer B. Kromhout van der Meer, lekecontroleur en de heer J. de Bruyn, brouwer en oud-collega van de heer Ceelie kwamen deze gedenkwaardige dag opluisteren. Mevrouw Ceelie kreeg een prachtig bloemstuk en de heer Ceelie mocht de fruitmand met de gebruikelijke pensioenbrief in ontvangst nemen. De heer De Bruyn overhandigde namens zijn oud-collega's een uit een bierton gemaakte plantenbak opgevuld met mooie planten. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 24