et lijkt mij goed om deze eerste Parlant in het nieuwe jaar eens in de Europese wijngaard rond te kijken en vast te stellen, wat er nu van alle tegenstrijdige berichten daarover in 1977 is bewaarheid. Laten we voorop stellen, dat elk jaar opnieuw zeker in de komkommertijd de kranten elk bericht over de komende oogst aangrijpen om het publiek stelsel matig op de hoogte te houden. Hoewel wij in de loop van het seizoen aan de weersgesteldheid een aardige graad meter hebben hoe de oogst zou kun nen verlopen, is tot aan de dag van de pluk niets met zekerheid te voorspellen. De wijnoogst 1977 in de Westeuropese produktiegebieden is daarvan een spre kend voorbeeld. Het is geen nieuws, wanneer ik schrijf dat het zomerseizoen van 1977 grillig was. Dit gold voor heel Europa. Trouwe Spanjegangers, die van mening waren dat het in hun favoriete vakantieland in de zomer nooit koud kon zijn en daarom geen warme kleding meenamen, zijn letterlijk rillend van een kouwe kermis thuisgekomen. Zij, die voor het eerst van hun leven een vakantie aan één van de Franse stranden doorbrachten, omdat ze na Spanje of Italië om een of andere reden wel eens wat anders wilden, na men zich voor nooit meer naar dat kou de, natte land te gaan. Italië leek aan vankelijk mooi, maar degenen die van het naseizoen meenden te kunnen pro fiteren, beleefden in september-oktober stormen, waarover de gehele Europese pers zou schrijven. Waarover de Europese pers ook schreef, was de slechte wijnoogst. Naarmate het drinken van wijn toeneemt, wordt het verloop van een produktieseizoen meer en meer opgenomen in de portie ,,hot news", die de lezers van dag- en week bladen zou kunnen interesseren. Bij alle kou was het voor een wijnhandelaar hartverwarmend om van alle zijden op 20 merkingen te horen over de toestand van de wijngaard in dit uitzonderlijk slechte seizoen. Men leefde mee en dat op zichzelf is bij alle narigheid een goed teken. Weer of geen weer, de wijnfeesten gin gen door. Over geheel Frankrijk, Duits land en Italië worden manifestaties rond de wijn georganiseerd. In kleurrijke to ga's komen de wijnbroederschappen bijeen. De laatste tijd zijn daar veel Hol landers bij en het kan zelfs wel gebeuren zoals in de Elzas dat je op een ge geven moment meer Nederlands hoort spreken dan de landstaal. Nederlanders, het is bekend, zijn reislustig en velen onder hen kunnen andere talen verstaan en zelfs spreken. Die nogal luidruchtige Hollanders zijn tot het vaste patroon van de festiviteiten rond de wijn gaan beho ren. In november bezocht ik de „Trois Glo- rieuses". Dit zijn de feestelijke diners in de Bourgogne, waar vele prominenten uit de internationale wijnhandel elkaar treffen en de oogstresultaten bespreken. De feestelijkheden worden ingeluid door een groot gala-diner op de Clos Vou- geot, waar 's middags de intronisatie van de nieuwe Chevaliers du Tastevin plaatsvond. Zondag het diner ,,Aux Chandelles" in Gedelegeerden uit de Bourgondische wijn handel zijn getuigen, opdat de toewijzing van de geveilde partijen rechtvaardig verloopt. het Appartement du Roi te Beaune, waar ik aan tafel zat met een aantal Neder landse artsen. Ook onze minister van landbouw mr. A. P. J. M. M. van der Stee was als eregast aanwezig. En dan de maandag daarop de van oor sprong „wijnboeren-maaltijd", de zoge noemde La Paulée de Meursault, waartwj iedere gast zijn beste flessen meebrengt. Dit evenement is uitgegroeid tot het meest pittoreske van de „Trois Glorieu- ses", waar alwéér de Nederlandse wijn handel goed vertegenwoordigd is en waarvoor men ongeveer een jaar van te voren een plaats moet bespreken. Nog steeds zit men aan eenvoudige ta fels. De gerechten, die daarop worden geserveerd, zijn hoewel niet uit de cu linaire hogeschool toch zeker ook geen traditionele boerengerechten. Het is een wonderlijke ervaring aan één tafel met twaalf mensen bijna geen plaats voor je bord meer te hebben, om dat alles wordt volgezet met flessen, waarbij de één probeert de andere met zijn kwaliteiten te overtroeven en men dan ook nog verwacht, dat je in staat bent om in deze rommelige gezelligheid een verantwoord oordeel te vellen. Intussen heb je in deze drie dagen een wereld van belevenissen doorgemaakt. Zaterdags op de Clos Vougeot ontmoet je oude bekenden uit Amerika. Zondags staat het stadje Beaune op stelten, waar in de hallen van het voormalig stadhuis alles wat benen heeft bij elkaar is geko men om de gul aangeboden Bourgondi sche wijnen te proeven. Een „va et vient" van mensen van alle rang en stand. Er zijn er die duidelijk kenbaar zijn door hun rode gelaatskleur als boeren, en anderen die qua kleding en gelaats kleur duidelijk in een van de sombere kantoren van de wijnhandel in Beaune een groot deel van hun leven moeten slijten. Er zijn gezinnen met kleine kin deren, die tussen de dringende menigte

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 20