Eendrachtreis 1978 A. Tiebosch 's-Hertogenbosch De heer A. Tiebosch, werkzaam in de schaftcabine bottelarij heeft een voor stel ingediend voor een zeer rationele gang van zaken bij het transport, de op slag en de verstrekking van frisdranken, waardoor aanzienlijke besparingen wer den verkregen. J. van de Meulen Amsterdam II Om de vele pallets, die bij het beladen van containers moeten worden doorge schoven en daarbij dikwijls kapot gaan te sparen, stelde de heer Van de Meulen voor een „rollenbaantje" in de container te plaatsen. Zoals vorig jaar reeds bekend werd ge maakt, zullen in het kader van de speciale ideeënbusactie ook in 1978 twee Heineken medewerkers(sters) in de gelegenheid worden gesteld de (zee)reis van hun leven te maken. De Eendracht vertrekt dit jaar op 4 september a.s. van uit Delfzijl. Het vaarplan is nog onbe kend; dit wordt na aankomst aan boord onderling vastgesteld. De aankomst is bepaald op 16 september in Amsterdam, ledereen die sinds juli 1977 voor een uitgevoerd idee een beloning ontving, kan zich aanmelden als kandidaat voor deze machtige reis. Hij of zij moet zich uiterlijk 1 augustus 1978 als kandidaat aangemeld hebben. Dit kan via aanmel dingsformulieren die worden toege stuurd aan alle vaste medewerkers (sters) van Heineken Brouwerijen B.V. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de secretarissen van de plaatselijke ideeënbuscommissies. Mocht u nog geen beloond idee hebben, haast u dan om te zeggen wat beter kan, zodat u zich nog tijdig kunt aanmelden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 18