Werken in het verleden voorde toekomst Wanneer men zich bemoeit met een museum, dan moet men zich bezig hou den met de dingen van gisteren om die voor de toekomst veilig te stellen. Veel mensen bewaren voorwerpen, die aan hun familie hebben toebehoord, de staat verzorgt de monumenten en de kost baarheden, die onze voorouders hebben nagelaten en zo is menig bedrijf bezig met het vastleggen van zijn geschiede nis en het veilig stellen van zijn oude machines, reclamemateriaal, corres pondentie en veel meer. Ook Heineken doet hieraan mee en al vele malen heeft bij ons de kreet weerklonken: „Dat kan naar het museum". Om nu elk misverstand te voorkomen: Er is nog geen biermuseum dat de naam Heineken draagt. Er is alleen een mu seumopslag waar al ongeveer tien jaar lang goederen worden bewaard, die in teressant of belangrijk voor ons nage slacht kunnen zijn. Bijna niemand weet waar al die artikelen zich bevinden en dat is ook niet zo vreemd, want het zijn meestal vergeten ruimten er zijn er veel meer dan één in hoeken en gaten Een stoommachine, die als museumstuk wordt bewaard in de machinekamer van de Albra brouwerij te Mutzig (Elzas). In noodge vallen kan deze machine nog draaien. van het concern, waar de vreemdsoor- tigste dingen liggen te wachten totdat zij tentoongesteld kunnen worden. Weinigen onder onze lezers zullen zich realiseren, dat er soms zware opleggers voor nodig zijn om dat wat oud is of bin nenkort oud zal worden dus alles wat nieuw is te redden uit de handen van opkopers en vuilnisdiensten. Bij Heine ken worden diverse grote brouwketels bewaard, er staat een kleine stoomma chine en er zijn enkele levensgrote bier en wijnvaten om maar heel weinig te noemen van wat ligt opgeslagen. Een enkele keer worden onze medewerkers geconfronteerd met voorwerpen uit het verleden, die voor het museum bestemd zijn. Een voorbeeld: De twee „godin nen" die in Zoeterwoude bij de ingang van het ontvangstencomplex staan. Ze zijn afkomstig van de mouterij Albert van Wijnegem en zijn enkele van de zeer weinige „stukken", die in de loop der Een ander museumstuk is deze oude tapbok, die opgesteld staat in het trappehuis van een van de gebouwen van de Mutzig brouwerij. jaren zijn gered. Er bestonden er hon derden van in de vorige eeuw. Ze zijn bijna allemaal gesmolten, maar deze twee zijn met veel zorg opgeknapt door deskundigen en zullen nu zeker vele tientallen jaren mee kunnen. „D'r uit met de rotzooi" en met zware klappen sloegen de mokers in de ge metselde oven van een kleine brouwerij in Brabant. Er bovenop stonden twee zeer oude, koperen en open brouwke tels, zoals nu niet meer gebruikt worden. Dankzij de oplettendheid van één van onze medewerkers, de heer Kleyn Hes- selink, konden ze door Heineken worden gered uit handen van de vroegere brou wer, die in hun plaats opslagruimte wilde maken. Worden ze nu allebei nog be waard? Nee, want in verband met een gebrek aan eigen opslagruimte werden zij tijdelijk neergezet in één van onze Een fraai bewerkte kan en een blad, dat van diverse voorstellingen uit de eerste jaren van de Heineken brouwerij is voorzien. Het geheel werd in 1888 ten geschenke gegeven aan Gerard Adriaan Heineken ter gelegenheid van zijn zilveren brouwersjubileum. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 14