ONDERNEMINGSRADEN IN BEELD V.l.n.r. de heren A. J. Huisman, J. W. Breda, mr. J. J. C. Alberdingk Thijm, commissaris, en G. J. Govaarts Overzicht van de vergadering op 13 januari Een diepgaand gesprek tussen de heren J. J. A. Berqer (I), commissaris en N. J. van der Walle. Discussie tussen de heren, v.l.n.r. J. T. van Gog, J. J. de Roode, A W. F. Kroon, J. Pijtak, P. J. M. Stams. P. H. van Zeil, commissaris, J. Coen- radie. Ook aan tafel kwamen er diverse onderwerpen aan de orde. V.l.n.r. de heren drs. G. van Schaik, lid van de raad van bestuur, P. A. van Baarle, A. A. Landa, J. J. A. Berger, N. J. van der Walle, C. van Es en D. Leeuwenburg. Aandacht voor de woorden van de heer Jiskoot. V.l.n.r. (rondgaande) de heren ir. D. Boterenbrood, commissaris, H. L. van de Werft, A. W. F. Kroon, mevrouw D. T. Bennink-Olij, A. Jiskoot, commissaris, J. G. Maas en G. van der Bunt. Op 13 januari jl. kwamen de gezamen lijke ondernemingsraden in Zoeterwou- de bijeen. Op het programma stond de behandeling van de beide jaarverslagen, het financiële en het sociale jaarverslag. De inleidingen werden verzorgd door respectievelijk drs. J. B. H. M. Beks, di recteur financiën en de heer G. T. Klei- berg, directeur personeelzaken Divisie Nederland, die tevens verschillende vra gen beantwoordden, (zie foto rechts) Teneinde het contact tussen de leden van de Centrale Ondernemingsraad en de commissarissen van Heineken Ne derlands Beheer B.V. te verstevigen, werd op 17 februari jl. een lunchbijeen- komst georganiseerd in het ontvangst centrum van de vestiging Zoeterwoude. (zie overige foto's)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 13