Door de juiste timing van het afsteken van deze bommen, ontstond zo'n prachtig kleurig geheel. vuurwerk bouwen we eerst alle posten van te voren op. Vanuit een centraal punt kunnen deze dan tot ontploffing gebracht worden. Elke post staat via een elektrische draad in verbinding met dit centrale punt. Zo kunnen we alles pre cies op elkaar afstellen en op de secon de timen welke posten op welk moment moeten ontploffen. Hierbij worden soms kilometers elektrisch draad gebruikt." Eerst moest dit allemaal met de hand gebeuren. De heer Kooien stond dan bij het ene uiteinde van een aantal posten, die kort achter elkaar tot ontploffing ge bracht moesten worden en een helper stond aan de andere kant van die reeks. Als gekken moesten ze dan langs de betreffende posten rennen om de serie die tegelijk moest ontploffen ook inder daad tegelijk af te steken. Vervolgens renden ze naar de volgende posten, on dertussen naar elkaar seinend om alles goed te timen. „En dan dat gesjouw van te voren met zware kisten, pennen die in de grond geslagen moesten worden. Dit elektrisch afsteken werkt veel gemakke lijker en je hebt een veel mooier vuur werk." HEINEKEN In de Nacht van Valkenburg, twee jaar geleden heeft de heer Kooien voor het eerst voor ons concern vuurwerk afge stoken. Vervolgens op het Heineken Schaatsfestijn en momenteel steekt hij al het vuurwerk af dat bij Heineken-evene- menten de lucht in gaat. Het vuurwerk dat de heer Kooien gebruikt, komt uit het buitenland. Hij heeft het recht van ex clusiviteit hiervoor in Nederland en is zo doende de enige in ons land die het vuurwerk van deze firma in zijn bezit heeft en afsteekt. OPLEIDING Dit was voer de ex-slager het sein om een opleiding van drie jaar te beginnen bij een Duitse vuurwerkfirma. „Je kreeg bij deze opleiding theorie en praktijk. De theerie bestond voornamelijk uit het le ren van de grondstoffen waaruit het vuurwerk is samengesteld." Met tekeningen probeert hij vervolgens uit te leggen hoe bommen in elkaar zit ten. Onder bommen verstaat de heer Kooien overigens al het vuurwerk dat boven in de lucht uit elkaar springt. De lading die in een bom wordt aange bracht, jaagt haar omhoog. Hoe meer lading er in een bom zit en hoe langer de mortieren zijn, hoe hoger zij de lucht in gaat. Bij de lont zit een vertrager, die de bom in haar vlucht omhoog stopt en uit eindelijk tot ontploffing brengt. „Je hebt onder andere waterbommen, kroon- bommen, Japanse bommen, chrysan- tenbommen, fantasiebommen, pioen- 12 bommen, kometen en onweerbommen. Romeinse kaarsen zijn weer wat anders dan bommen. Dat zijn eigenlijk buizen, die van boven aangestoken worden. Ze blijven op de grond staan en tijdens de ontploffing spuit hun kleurenvulling van onder uit de buis omhoog." Wat gaat er nu precies aan een groot vuurwerk vooraf? „Allereerst bekijk ik de plaats waar het vuurwerk afgestoken moet worden. Aan de hand van de om geving maak ik een programma. Als je bijvoorbeeld op het strand vuurwerk af steekt, zijn waterbommen die in zee ont ploffen een prachtig gezicht. Ook de kleuren van de bommen en Romeinse kaarsen stel je op de omgeving af." ELEKTRISCH Sinds een jaar steekt de heer Kooien ieder vuurwerk elektrisch af. „leder bommetje of ander ding dat ontploft, noemen we een post. Bij elektrisch GEVAAR Dat er aan het werk van de heer Kooien nogal wat gevaar verbonden zit, zal iedereen begrijpen. Hij volgt dan ook zeer nauwlettend de veiligheidsvoor schriften op. „Alle mensen die onder mijn leiding vuurwerk afsteken, dragen helmen, daar zie ik zorgvuldig op toe. Ook wordt er bij ons alleen uit papieren mortieren geschoten en niet uit metalen. Ik heb een vergunning die slechts een jaar geldig is. leder jaar informeert de politie zorgvuldig naar de ervaringen die men met mij heeft alvorens m'n vergun ning weer met een jaar te verlengen. Ik drink ook nooit een druppel alcohol." De heer Kooien heeft weinig goede woorden over voor de vuurwerkmanie die ons land de week tussen kerst en oud en nieuw in haar greep heeft; de enige week van het jaar dat heel Nederland boven een bepaalde leeftijdsgrens zich aan vuurwerk te buiten mag gaan. „Ik vind het zo tegenstrijdig wat veel ou ders dan doen. Eerst stoppen ze hun kinderen met Sinterklaas vol cadeautjes en na de kerst geven ze hun geld om hen handjes en oogjes kwijt te laten raken. Veel kinderen gaan na oud en nieuw op zoek naar niet ontplofte rotjes en maken daar zelf bommen van. Dat is nu het ge vaarlijkste van alles!"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 12