De heer Kooien hier bezig met een vuurwerk- stellage. In het evenementenpakket van het Heineken concern komt het onderdeel vuurwerk regelmatig voor. Omdat het afsteken van vuurwerk het hele jaar door aan slechts drie mensen in ons land is toegestaan, waren wij nieuws gierig wie het dan wel voor ons concern zou doen. Dit bleek de vuurwerkspecialist, de heer H. J. Kooien uit Culemborg, te zijn met wie wij een gesprek over zijn boeiende werkzaamheden had den. De Romeinse kaarsen spuiten hun krachtige rose kleur omhoog, terwijl daarboven een aantal bommen in de lucht tot ontploffing komt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1978 | | pagina 11