het exterieur van 't Koetshuis met als slotakkoord een op name van de „eerste steen, gelegd door mejuffrouw Ch. L. Heineken". Het officiële gedeelte werd besloten met een bezichti ging door de aanwezigen van het geheel vernieuwde inte rieur van 't Koetshuis. Van stalling tot scholing De metamorfose van koets huis tot opleidingscentrum heeft £ich in zeer korte tijd voltrokken. Het aandeel, dat het Heineken bouwbureau hierin heeft gehad, mag zeker niet onvermeld blijven. Om 't Koetshuis zijn nieuwe bestemming te kunnen ge ven, diende het gebouw to taal vernieuwd te worden. Hetgeen betekende dat na de sloop alleen de muren nog overeind stonden. Daarop kwam een nieuw dak, terwijl binnen de oude muren een geheel nieuw interieur werd geschapen. Beganegronds treft men aan de linkerzijde de entree, lounge en bar aan. De reste rende ruimte is verdeeld in een cursuszaal (60 m2) en een studio van bijna 70 m2, die door een vouwwand van elkaar gescheiden zijn, als mede een tweetal kleine studeer-/vergadervertrekken Een met de meest moderne apparatuur uitgeruste regie kamer completeert de oplei dingsfaciliteiten van dit ge deelte van het gebouw. Op de verdieping bevindt zich nóg een cursuszaal (75 m2). Verder zijn hier vier kan toorkamers gesitueerd voor de medewerkers van de af deling commerciële opleiding training. Aan het hoofd hiervan staat de heer W.F. de Jong. Hij wordt geassisteerd door mevrouw H. Hamburger en de heren A. G. Boersema, J. G. Grevink, B. A. van den Heuvel, J. F. Kuper, G. C. N. Nieuwendijk en D. H. J. Voets. Op de verdieping bevindt zich een tweede cursuszaal. Blik vanuit de studio in de cursuszaal begane gronds. garni (overnachting met ont bijt), maar ook voor recepties, diners en party's staat het open om zijn gasten te ont vangen. Evenzeer zal in De Hooge Vuursche gelegen heid zijn tot het houden van seminars, conferenties, con gressen en vergaderingen, zowel door derden als door ons concern. De regiekamer. deeld, maar ook met de nieuwste apparatuur uitge rust werd. Op het gebied van de brand preventie mag door de aan gebrachte voorzieningen, hotel Kasteel De Hooge Vuursche in den lande als zeer vooruitstrevend ge noemd worden. Een gedeelte van de genodigden tijdens de toespraak van de heer Van Schaik. Kasteel De Hooge Vuursche Op een steenworp afstand van 't Koetshuis ligt hotel Kasteel De Hooge Vuursche. Van het complex maakt be halve 't Koetshuis en het kas teel ook nog een woning deel uit. Het geheel, gelegen (Hil- versumsestraatweg 14 te Baarn) in een park-/bosland- schap en 25 hectare groot, is eigendom van Hotel maatschappij Gooiland B.V., een zelfstandige werkmaat schappij, waarvan de aande len voor honderd procent in handen zijn van ons concern. Bedrijfsdirecteur is de heer Tj. Jager. Hotel Kasteel De Hooge Vuursche heeft een duidelijke horecabestemming. Als hotel De bouw van het kasteel en de aanleg van de tuin met fonteinen en vijverpartijen werden in 1911 voltooid. Minder bekend is dat het kasteel in januari 1940 bijna geheel uitbrandde. Eerst in 1949 werden de laatste her stelwerkzaamheden, waarbij het geheel in oude stijl werd teruggebracht, afgesloten. Kortgeleden heeft het ge bouw inwendig een grondige opknapbeurt ondergaan, waarbij de gehele elektrische bedrading, alle leidingen, ventilatiekanalen en derge lijke werden vernieuwd. Ook het interieur onderging een gedaanteverwisseling, waar bij de hotelafdeling gewoon een nieuw gezicht kreeg. Datzelfde geldt voor de keu ken, die niet alleen heringe-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 4