voorvaderen die dit geslacht rijk is. Dit jaar waren het 180 nakomelingen met inbegrip van hun mannen of vrouwen, die bijeenkwamen op de plek waar vroeger het stamslot van hun familie heeft gestaan en waar nu ons bier wordt gebrouwen. Zij kregen niet alleen de gelegenheid om de brouwerij te be zoeken, maar konden tevens een uitvoerige lezing bijwonen over de befaamde Gerard van Zwieten, die lijfarts is geweest van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Ook had het be stuur van de vereniging een aantal voorwerpen in de Brugka- mer, die inmiddels is omgedoopt in de Van Zwietenkamer, verzameld, die alle betrekking hadden op deze familie. Tot slot bood de voorzitter, de heer Pieter van Zwieten, onze heer Geersinga een oorkonde aan waarin de dank voor de genoten gastvrijheid van de bezoekers werd verwoord. Heineken Nationale Hengelwedstrijd Negentig Nederlandse sportvissers streden zaterdag 8 oktober jl. in Amsterdam tijdens de 14e door ons concern georgani- seerde Nationale Hengelwedstrijd om de hoogste Heineken prijs, de zilveren wisseltrofee. Hoewel de (weersomstandig heden als vanouds uitstekend waren, werd in het viswater van de hengelsportvereniging Amsterdam (Plesmanlaan/hoek Baden Powellweg) beduidend minder gevangen dan vorig jaar. Niettemin hebben de deelnemers een fijne visdag gehad mede dankzij de prima organisatie en verzorging, die in handen wa ren van de wedstrijdleider (de heer H. Duiker) en de reclame service (de heer N. Wassenaar), welke laatste afdeling tevens weer voor een passende entourage van de wedstrijd had ge zorgd. De prijsuitreiking, 's avonds in 't Koelschip, werd ver richt door de heer P. Kranenberg, rechts op de foto. Op de voorste rij, van rechts naar links, de winnaars van de eerste, tweede en derde prijs, respectievelijk J. Godschalk uit Heerlen, H. Wonnink uit Barchem en R. de Fost uit Beek en Donk. Achter hen de heren Duiker (I.) en Wassenaar. Vuurwerk in vijfde Nacht van Valkenburg De vijfde Nacht van Valkenburg heeft qua sfeer, publieke be langstelling en sportieve prestaties de vorige edities verre overtroffen. Het onverwacht zachte herfstweer zorgde er op vrijdag 9 september voor dat het publiek gretig inhaakte op een wervelend showprogramma, waarin de Jubal Jazz Harmonie uit Dordrecht en Charley's fietsende clowns uit het Belgische Tongeren entertainment van grote klasse lieten zien. Indruk wekkend was ook het optreden van de Koninklijke Stadshar- monie Phileutonia uit Helmond, waarvan onze verkoopleider voor Zuid-Nederland, de heer J. G. M. Kerckhoffs, bescherm heer is. Het uitgebreide programma, waarvan het wielrennen uiteraard de kern vormde (Hennie Kuiper won het criterium, Rik van Linden de afvalrace en Roger de Vlaeminck met Mare Demeyer de tijdrit voor koppels), werd geopend met het afschieten van vuurpijlen en een vlaggebom van Amstel, waarvoor v.r.n.l. or ganisator Huub Marx, Valkenburgs burgemeester P. Gilissen en J. G. M. Kerckhoffs broederlijk de handen ineensloegen. Vuurwerkspecialist H. J. Kooien uit Culemborg gaf de nodige instructies, terwijl N. Wassenaar van onze afdeling reclame service een oogje in het zeil hield. En vanzelfsprekend ontbrak het ook bij dit evenement niet aan de bij wielrennen zo ver trouwde Amstel-uitingen. Europese kampioenschappen voor herdershonden In het sportpark Birkhoven te Amersfoort vonden op 10 en 11 september jl. de Europese kampioenschappen voor Duitse herdershonden plaats. Deze kampioenschappen, waaraan elf landen deelnamen, werden (voor de eerste maal) in Nederland gehouden ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de V.D.H. (Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse her dershonden). Gedurende deze twee dagen sloegen in totaal ruim 18.000 toeschouwers de verrichtingen gade van de hon den, die op drie onderdelen - speuren, appèl en manwerk - uitkwamen. De Nederlandse ploeg bestond uit zes honden, waarvan drie bij de eerste twaalf eindigden. De resultaten werden niet per land maar per individuele hond berekend. Op de foto ziet u drie van de Nederlandse herders en hun begeleiders met rechts de coach van de ploeg.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 39