Isissende f DOST0HEINEKEN® PROOST «HEINEKEN «PROOST® HEINEK iPROOST®HEINEKEN®PROOST®HEINEKEN® PROOST® HEINE OST® HEINEKEN® PROOST® HEINEKEN® PROOST® HEINEKEN( iPROOST®HEINEKEN® PROOST® HEINEKEN® PROOST® HEINE OST HEINEKEN PROOST HEINEKEN PROOST HEINEKEN i PROOST «HEINEKEN PROOST HEINEKEN PROOST «HEINE OST HEINEKEN PROOST HEINEKEN PROOST® HEINEKEN DonncT® UCIK,C1'PN® PP^^ST® HF"'eKEN® r>POOPT*LJC'klc HEINE O' ">ST®H -I I, HEINI i JC °r V N Rv 1 :N R -«I.JI E..I NI V*. "»ST< INE :N p x HEII ENl VI N ">P ST' 'NE A jHE NI Hl 'OC "INF °R 1 I iP 3! h El IC Ni M Rv >1 o je .O1 n :n r «i .wii e.,i P ®H N® )C I NI ">ST< INE 0 >HEINE O' N IN p HEII EN( ip "*ST®H cl «F N .N ->P ST' 'NE C HEINI JOv cINE. PP >HE N( 1 PROOST HEINEKEN PROOST HElNt KEN PHOOST HEINE OST® HEINEKEN ®PROOST®HEINEKEN®PROOST® HEINEKEN! PROOST® HEINEKEN® PROOST® HEINEKEN®PROOST® HEINE OST® HEINEKEN «PROOST® HEINEKEN® PROOST® HEINEKEN! PROOST® HEINEKEN® PROOST®HEINEKEN®PROOST® HEINE OST HEINEKEN PROOST® HEINEKEN PROOST® HEINEKEN i PROOST® HEINEKEN PROOST® HEINEKEN® PROOST® HEINE OST® HEINEKEN «PROOST® HEINEKEN® PROOST®HEINEKEN PROOST«HEINEKEN «PROOST«HEINEKEN® PROOST® H daar de hele dag kostelijk met wedstrijden in allerlei be hendigheden. Zo was er een soort skelterrace op zelfge maakte karretjes en een race op twee hometrainers. Enkele van onze frisdrankenmerken waren op dit kinderfeest ver tegenwoordigd. Zo kregen alle kinderen een gratis drankje 7-Up aangeboden, terwijl tevens de verzorging van het geluid en de prijzen op het festival door dit merk en Pepsi-Cola waren verzorgd. De vele vlaggen en spandoeken van bovengenoemde merken gaven het geheel een nog fleuriger aanzien. De Van Zwietens wederom in Zoeterwoude De Van Zwietens daalden weer neer in onze vestiging Zoeter woude op 22 september j.l. om er voor de tweede maal een reünie te houden. Zij hebben zich vorig jaar verenigd en leg gen zich vooral toe op het uitzoeken van de familiegeschiede nis, die zeker de moeite waard is gezien de vele illustere Gerard Tebroke won de 10 mijl van Amsterdam Zaterdag 8 oktober jl. kwamen in Amsterdam-Noord 124 atle ten uit diverse Europese landen aan de start van de loop over 10 Engelse mijlen, een wedstrijd die voor de derde maal door de atletiekvereniging Atos georganiseerd was. Onder de deelnemers bevond zich de bekende Nederlandse lange-afstandloper Gerard Tebroke, die de 16.098 meter in de winnende tijd van 47 minuten en 42 seconden aflegde. (Zie de foto). Aan de race, die ter plaatse duizenden toeschouwers trok, werd door radio en televisie ruime aandacht besteed. Voor onze reclame waren zowel langs als boven het parcours enkele uitstekende plaatsen ingeruimd. Jordaan-kinderen op eigen jeugdfestivai In het kader van het jaarlijkse Jordaan-festival werd er op woensdag 14 september tevens een jeugd-festival gehouden in de speeltuin Noordermarkt. De kinderen vermaakten zich

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 38