Foto van de maand, M. Mahieu konden winnen. Het bandje speelde tenslotte een finale, waarbij alle feestgangers zich nog een keer konden uitleven en zo kwam er dan weer een einde aan een geslaagde feestavond. En nu maar weer naar onze klaverjasavonden; de eerste vond reeds op 8 oktober jl. plaats. Tot ziens! W.F.C. van Otterloo Biljartvereniging Rotter dam Bij de biljartvereniging Heineken Rotterdam is plaats voor twee petitie in Rotterdam, Schiedam, en Vlaardingen. Dit zijn zowel uit- als thuiswed strijden. Daar tussendoor doen we ook nog mee aan bekerwed strijden. Wie naast biljarten nog van onze ontspanningsavonden in de Raadskelder kan genieten is helemaal onze man. Heeft u inte resse in onze biljartvereniging, neem dan contact op met Wes tendorp, receptie Zoeterwoude of met De Geus, toestel 154 in Rotterdam. Nog beter is het om zaterdagmorgen bij ons binnen te stappen en eens te komen praten. J. de Geus. Fotoclub Rotterdam weer van start De Fotoclub Heineken Rotterdam is weer begonnen met haar clubavonden. Deze zijn gepland op iedere donderdagavond in de Raadskelder te Rotterdam. Naast de vaste foto (kleur en zwart-wit) en dia van de maand worden sprekers uitgenodigd, terwijl de clubleden tevens de modelfoto grafie beoefenen. De club doet eveneens mee aan de manifes taties van de Bond voor Neder landse AmateurfotografenOp de clubavonden komen zo'n 15 a 20 mensen. Wie geïnteresseerd is in de fotografie kan lid worden door middel van een telefoontje naar H. N. de Wit, toestel 4041, of Ph. B. Dankloff, toestel 4144, in Zoe terwoude. De eerste foto van de maand in het nieuwe seizoen is een opna me van de heer H. Mahieu, groep Gevorderden A. Het is een tegenlichtopname van een plas, waarbij de uitsnijding (zonder horizon) bijzonder is. Het riet, juist door dat het alle verticalen zijn, speelt een belangrijke rol. Het oordeel van de jury over de takken was verschillend. Een en keling vond de zware tak in het midden te dominerend. De sfeer in deze foto door onder andere de grijstinten in het water is goed getroffen. Feestavond Vers van 't Vat De Rotterdamse Reisvereniging Vers van 't Vat hield zaterdag 10 september 1977 haar jaarlijkse feestavond. Het Music Trio met zijn Napolitaanse liedjes en een imitator zorgden op deze avond voor een passende muzikale be geleiding. Onze voorzitter, de heer C. Zwaan, opende het feest en wenste iedereen een gezellige avond toe. Het Music Trio zette in met een foxtrot en in een mum van tijd bevond iede'reen zich op de dansvloer. De bediening ser veerde vervolgens een heerlijk glas Heineken bier, dat het.ver hitte" gezelschap zich goed liet smaken. Tussen het dansen door werd er een tombola gehouden, waarmee de deelnemers fraaie prijzen V.l.n.r.: de heren C. J. Bontje en G. en M. de Graaft, de heren G. Gress en de heer W. J. B. Dierijck. gezellige biljarters. Om u een in druk te geven van onze activitei ten het volgende. Wij spelen op twee biljarts in café-restaurant Bergpolder van Peter de Hoogh, Bergselaan 340b, Rotterdam. Wij biljarten hier elke zaterdagmorgen vanaf tien uur voor de onderlinge com petitie. Op de dinsdagavonden vanaf oktober tot en met april spelen wij met de Bedrijfs Biljart Bond (tien bedrijven) een com- J. de Graaft, de dames A. Commijs ren P. Moravec, mej. L. de Graaft Heinekenploeg nummer één op bedrijfszwemestafette Met een bedrijfszwemestafette namen twee Heinekenploegen op donderdagavond 8 september afscheid van het zomerse zwembuitengebeuren. Deze zwemestafette werd gehouden in het zwembad De Zijl in Leiden. De twee Heinekenploegen (uit Zoeterwoude, met één Am sterdamse collega) die hieraan deelnamen, bestonden uit de da mes A. Commijs, L. de Graaft, M. de Graaft en de heren P. Mora vec, G. Gressie, C. J. Bontje en W. J. B Dierijck. Onder even slechte weersomstandigheden als vorig jaar werd aan de race begonnen. Toen de kruitdamp na de eerste vier series was opge trokken, bleek dat beide Heine ken ploegen de verliezersronde mochten overslaan en in de halve finale waren geplaatst. Na het zwemmen van deze ronde viel ploeg Heineken II af voor de fina le. Deze zou van de 19 deelne mende ploegen de tiende plaats veroveren, wat zeker geen gerin ge prestatie is. Een nog grotere prestatie leverde de Heineken ploeg I, die in de finale de eerste plaats wist te behalen in de zeer snelle tijd van 2.03.7. In het behalen van deze eerste prijs vond de als toeschouwer aanwezige voorzitter van de per soneelsafdeling, de heer Van Of feren, een aanleiding om het ge zelschap nog een drankje aan te bieden. Hulde aan alle me dezwemmers voor deze sportieve prestatie en aan onze coach, de heer De Graaft, in het bijzonder voor de goede begeleiding. W. J. B. Dierijck 35 Het bestuur van de voetbalvereniging heeft zojuist de Achterhoekse krentenwegge (1 meter lang krentenbrood) van Ferro uit Gaanderen in ontvangst genomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 35