Stroopberetder Rob Heens op het wereldkampioenschap sportvissen 1977 ^ÊÊÊÈmMh. Nederlands kampioen alle maten, 1976 concurrenten vissen met hengels van zo'n elf meter. Wij bleven het echter op negen meter proberen, omdat wij niet over dergelijke lange hengels be schikken. Deze worden in Nederland namelijk zelden of nooit gebruikt. Wat ik na het eerste uur ook probeerde, ik kreeg geen stootje meer. Na enige tijd gaf de heer Rings mij dan ook de raad om het met een korte hengel (ongeveer twee meter), op de kleine vis langs de oeverte proberen. Dit omdat ik in een vrij hoog tempo kan vissen. Maar door het slechte weer zwaar bewolkt en regen deed de grondel het niet best en de alver in het geheel niet. Vandaar dat ik na zo'n twee uur vissen genoegen moest nemen met 45 grondels; normaliter vang ik er zeker 100 in een uur. Deze grondels legden jammer genoeg niet voldoende gewicht in de schaal om mij bij de eerste vijf in mijn vak te plaatsen, zodat ik de strijd om het individuele kampioenschap als toeschouwer mocht volgen." WÊÈf 4*- Si' Rob Heens, van Vrumona, Nederlands kam pioen alle maten in het jaar 1976. Op het wereldkampioenschap sportvis sen, dat op zondag 25 september j.l. aan de Moezel bij het Luxemburgse plaatsje Greiveldange gehouden werd, is het team van de NWS, de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, op de vierde plaats geëindigd. De Ne derlandse ploeg, die bestond uit de her en C. Roest, Th. v.d. Brekel, C. Kroonen, R. Heens en H. Theunissen, bereikte dit eervolle resultaat doordat de teamleden respectievelijk de volgende plaatsen in hun wedstrijdvak behaalden: 2 2 3 6 en 13. Aan het kampioenschap voor landen teams werd door 18 verschillende lan den deelgenomen, elk met een ploeg van vijf wedstrijdvissers. Bij de wedstrijd werd ieder team verdeeld over vijf vak ken, waarin derhalve per vak achttien wedstrijdvissers hun geluk beproefden. De vijf beste wedstrijdvissers van ieder vak plaatsten zich voor de strijd om het individuele kampioenschap. Nederland werd hierbij dan ook vertegenwoordigd door de heren C. Roest, C. Kroonen en Th. v.d. Brekel, die respectievelijk op de 5de, 6de en 18e plaats eindigden. De nationaal kampioen 1976, de heer R. Heens, die met een zesde plaats in zijn vak achter het net viste, gaf hierover zijn relaas. „Volgens onze coach, de heer W. Rings, hadden we de meeste kans wan neer we het met een lange stok van zo'n negen meter op de zwaardere vis voorn en kolblei zouden proberen. Dat deze tactiek juist was bleek wel in het begin van de strijd. Door onder meer de Nederlanders werd toen goed voorn ge vangen. Na ongeveer een uur lukte het echter minder goed en gingen onze Heens, uitgeschakeld voor het individuele kampioenschap, is hier overgeschakeld van de hengel op de camera om zijn ploeggeno ten te fotograferen. (De foto's en een gedeelte van de tekst ontvingen wij van de NWS, Amersfoort, die wij gaarne danken voor de snelle ver zorging van een en ander. Red.) 33 De nationale kampioen 1976 langs de Moezel bij het Luxemburgse plaatsje Greiveldange tijdens het wereldkampioenschap 1977. De heer Heens woont in IJsselstein en werkt bij Vrumona in Bunnik als operator in de siroophal. Hij is lid van de hengel sportvereniging De Goudkarper in Utrecht, die zich in het bijzonder toelegt op het wedstrijdvissen. De heer Heens, die ongeveer vijf jaar geleden zich op dit onderdeel van de hengelsport wierp, werd vorig jaar nationaal kampioen in de categorie alle maten. Bij de voorselec tiewedstrijden voor het nationaal kam pioenschap 1977 eindigde hij als de beste van zijn rayon. In de finale, de wedstrijden voor het Nederlands kam pioenschap 1977, die op 19 september jl. in Weert gehouden werden, had hij wei nig geluk en eindigde hij ver in de achterhoede. Voor de toekomst wensen wij onze succesvolle collega/sportvisser nog vele goede vangsten!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 33