KOMEN EN GAAN R. Nadaisan 40 jaar bij Malayan Breweries Trinidad meldt... Onlangs, op 18 en 19 september, bracht de heer Wowoezi een bezoek aan Ne derland. Zoals zo vele buitenlanders was hij onder de indruk van ons poldersys teem. Bij de rondgang door de brouwerij aan de Stadhouderskade (op de foto in het brouwhuis) toonde hij zich bijzonder geïnteresseerd in de verschillende on derdelen van het proces. Togo ligt aan de Golf van Guinee, tussen de Volksrepubliek Bénin en Ghana. Voor ons concern heeft het land betekenis voor de verkoop van niet alleen Heine- ken Pilsener in kratten, maar ook van frisdranken zoals Sisi en Royal Club. Op 1 september jl. vierde de heer R. Na daisan zijn 40-jarig jubileum bij Malayan Breweries in Singapore (Anchor en Tiger brouwerijen). De heer Nadaisan bekleedt daar de functie van administration manager.Hij heeft in zijn 40-jarige loopbaan vele door Heineken uitgezonden medewerkers en bezoekers leren kennen. De heer Na daisan kwam in 1937 op 17-jarige leeftijd in dienst bij de Anchor brouwerij. Ter gelegenheid van dit jubileum werd hem een receptie aangeboden ten huize van brewery manager de heer K. R. Tiktak, alwaar zijn vele vrienden en collega's hem kwamen feliciteren. Een gelukwens van zijn Heineken vrienden uit Holland, die vergezeld ging van een fraai ge schenk, werd zeer op prijs gesteld. Uit Port of Spain op Trinidad ontvingen wij bericht, dat aldaar begin september de installatie van vijf nieuwe conische tanks werd afgesloten. De tanks, afkom stig uit Spanje en gemaakt volgens het standaard Heineken ontwerp, hebben een netto-inhoud van 440 hl elk. Met de ze installatie is het totale aantal conische tanks op vijftien gebracht, hetgeen voor dit met Heineken gelieerde bedrijf van de National Brewing Company Ltd. een be langrijke uitbreiding betekent. e Dreher S. p. A. - Italië Op 1 september heeft de heer J. J. van der Burg, joint general manager bij Dreher in Milaan, onze onderneming verlaten. Bralima S.A.R.L. - Zaïre. Op 12 augustus is de heer F.N. Glavimans uit Kinshasa met verlof in Nederland aangekomen. De heer F. Huybrecht is op 9 september met verlof uit Kinshasa vertrokken. Na zijn in Nederland doorgebrachte verlof is de heer C.D.M. Koopmans op 22 september teruggekeerd naar Kinshasa. Hij was sinds 19 augustus in Nederland. De heer P.J. van der Walle is op 29 juli met verlof in Europa gearriveerd. Op 9 september is hij teruggereisd naar Kinshasa. De heer J. van Meel is op 20 augustus teruggekeerd naar Boma, nadat hij zijn verlof in Nederland had doorgebracht. Na het alhier doorgebrachte verlof is de heer F. Snieders op 25 augustus teruggegaan naar Boma. Op 15 augustus is de heer W. Kruysse uit Bukavu met verlof in Nederland aangekomen.. De heer S. Sikkema is op 22 augustus, na zijn doorgebrachte verlof, teruggekeerd naar Bukavu. Inmiddels is de heer S. Sikkema overgeplaatst van Bukavu naar Bujumbura waar hij bij Brarudi S.A.R.L. de functie van chef service technique zal gaan vervullen. De heer G.A.C.F. Wijnen is op 25 juni uit Bukavu in Europa aangekomen, om hier van zijn verlof te genieten. Op 20 augustus is de heer J.A.M. van Knippenberg uit Boma, met verlof in Nederland aangekomen. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda. De heer W.J. Viertelhauzen is op 13 september, na zijn in Nederland doorgebrachte verlofperiode, teruggegaan naar Gisenyi. Na genoten verlof is de heer H. Otter op 31 augustus terugge keerd naar Kigali. Brarudi S.A.R.L. - Burundi. Op 11 augustus is de heer J.B. Groothuis definitief uit Bujum bura teruggekeerd en is aansluitend op 1 september in Zoe- terwoude begonnen. De heer W. Grethe is op 15 augustus naar Bujumbura vertrok ken. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria. Op 29 augustus is de heer T.K.B. Albronda, na genoten verlof, teruggegaan naar Lagos. De heer Th. A. Geysen is op 27 augustus vertrokken naar Kaduna, waar hij werkzaam is als installation specialist. Na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht is de heer K. Klute op 10 september naar Kaduna teruggereisd. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana. De heer H. de Goederen is op 10 september in Nederland aangekomen om hier van zijn verlof te genieten. Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad. Op 22 augustus is de heer W. Meijer met verlof in Nederland aangekomen. De heer J.O. Dik is op 13 augustus definitief uit Aba vertrokken. Na zijn verlof in Nederland te hebben doorgebracht is hij op 30 augustus doorgereisd naar N'Djamena, waar hij werkt als montagespecialist. Bij de familie W.R. van der Snoek heeft gezinsuitbreiding plaatsgevonden en wel door de geboorte van Michiel Reinier op 18 september. Malayan Breweries (Malaya) Sdn. Berhad. - Maleisië. Op 14 september is de heer F.G.R. Lefebvre, na genoten verlof, teruggereisd naar Kuala Lumpur. P.T. Perusahaan Limun Indonesia - Indonesië. De heer G. Koenderik is op 11 augustus definitief uit Jakarta teruggekeerd. Jordan Brewery Company Ltd. - Jordanië. Op 22 september is de heer H. van Schaik naar Amman ver trokken, waar hij werkzaam is als production co-ordinator. National Brewing Company Ltd. Trinidad en Tobago. De heer J.H. Drost is op 27 augustus, na zijn in Nederland doorgebrachte verlof, teruggereisd naar Port-of-Spain. Surinaamse Brouwerij N.V. Suriname. Op 30 augustus is de heer H. Kluyver, na genoten verlof, te ruggekeerd naar Paramaribo. Antilliaanse Brouwerij N.V. - Nederlandse Antillen. Op 23 augustus is de heer T.E.H. Haggenmacher voor verlof in Europa aangekomen en op 18 september is hij weer terugge reisd naar Willemstad. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 29