Definitieve uitslag 32 eindigde. De tijden, die wegens een defect aan de stopwatch niet exact konden worden opgeno men, lagen rond de 16 minuten. Voetbal Acht ploegen (G.G.N. kwam met twee elftallen uit) speelden, ver deeld over twee poules, een hal ve competitie. Hoewel het lot de sterkste teams in de eerste groep leek te hebben samengebracht, bleken de elftallen van Rotterdam en Zwolle (poule 2) over een niet te onderschatten kracht te be schikken. Beide ploegen eindig den gelijk, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Zwolle was daarin de gelukkig ste. In poule 1 had Den Bosch zich de sterkste getoond. Een zeer spannende finale bracht Den Bosch tenslotte, zij het met 't kleinst mogelijke ver- Gescoorde punten voor het Brouwerspaard in de diverse sporten en in totaal, per vestiging. Totaal aantal be haalde punten Totaal aantal haal bare punten Score in Eind- plaats AMSTERDAM 56,82 ROTTERDAM 60,61 DEN BOSCH 65,15 1 ZOETERWOUDE 56,06 G.G.N. BUNNIK ZWOLLE 45,00 32. Genoeg (kapucijners) voor iedereen! 33. Ir. Schipper reikte de prijzen-per-onderdeei uit, hier aan de chef d'équipe van de Bossche hengelaars. 34. De heer Kleiberg overhan digt het Bronzen Brouwerspaard aan de heer Sieliakus. 35. Vreugde bij de Bossche chefs d'équipe: drie groeps- prijzen èn de .hoofdprijs 36. Sporthal werd feestzaal. 27 Veldloopestafette De veldloopestafette, een combi natie van twee atletieknummers, werd in de stromende regen ge lopen en de belangstelling was dan ook minimaal. Jammer, evenzeer voor de deelnemers van wie sommigen ook op het onderdeel voetballen uitkwamen. Er waren vijf ploegen, elk met twee lopers, die ieder tweemaal het 450 meter lange parcours moesten afleggen. Zoeterwoude, dat een tijdlang de leiding had, moest op het laatste eind Den Bosch (de uiteindelijke winnaar) en zelfs Amsterdam voorbij laten gaan. G.G.N. werd vierde, terwijl Rotterdam op de laatste plaats 30,00 45,83 schil, de eindoverwinning. In de strijd om de derde en vierde plaats trok Amsterdam aan het langste eind en kreeg Rotterdam minder dan het eigenlijk verdien de. Bunnik won van Zoeterwoude in het gevecht om de vijfde en zesde plaats. Zevende en achtste wer den respectievelijk G.G.N. 1 en G.G.N. 2, waarvan de laatste geen enkele keer het zoet van de overwinning smaakte.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 27