20 plaats viel respectievelijk ten deel aan Zoeterwoude (8.67 m), Bun- nik (6.80 m), Zwolle (3.17 m), Rotterdam (3.11 m), G.G.N. (2.07 m) en Amsterdam (0.87 m). Eén van de hengelaars uit Bun- nik, R. Heens, deed slechts een uurtje mee om vervolgens naar Luxemburg te vertrekken, waar hij deelnam aan de training voor het wereldkampioenschap. Dit is inmiddels op 25 september jl. in het plaatsje Greiveldangen ge houden. Het relaas over de re sultaten van onze tophengelaar treft u elders in dit nummer aan. mentaar: Ook dit jaar bleek weer dat de Amsterdammers van vis sen weinig kaas hebben gegeten (voer ze daar eens mee, mis schien bijten ze dan!) De Bosschenaren toonden zich dit keer de onbetwist beste hen gelaars. Vóór de lunch reeds hadden zij ruim tien meter vis aan de haak geslagen. Bij het eindsignaal was hun score opgelopen tot 14.39 meter. Ook de grootste vis, 33 cm, werd door een Bosschenaar, A. van Engeland, gevangen. De tweede tot en met zevende Klaverjassen Prinsheerlijk in de kantoorkanti ne gezeten, speelden de klaver jassers over het algemeen een gezellige wedstrijd met hier en daar een paar leuke „boompjes". 19. Een Hoppig paar... 20. Vrumona, spelend op de voorgrond, haalde op het onder deel tennis de volle winst binnen 21. Eigen voetballers op eigen terrein met een eigen scheids rechter. 22. Spelmoment van een van de wedstrijden op het SJZ-terrein. Treffer of niet? 23. Beeld uit de finalewedstrijd tussen Den Bosch (doel) en Zwolle. 24. Gezicht op het recreatieter rein van brouwerij Zoeterwoude. Op de voorgrond een gedeelte van het parcours voor de veld loop-estafette. 25. De start van de veldloopestafette. Kort daarna barstte een kleine wolkbreuk los. 25 25 Ook op dit onderdeel toonde Rotterdam zich opnieuw de sterkste. Het dankte zijn nogal grote voorsprong (356 punten tegen 293 punten voor nummer twee, Den Bosch) vooral aan het uitstekende spel van het koppel Fransen-Verduin, dat met 213 punten ver boven de andere pa ren uitstak. De Rotterdamse kleuren werden verder verdedigd door het echtpaar Van Zetten, dat als paar de vierde plaats be zette. In de eindrangschikking werd Zoeterwoude derde, ge volgd door Amsterdam en Bun- nik. Hengelen Bij aankomst op het uitgezette parcours bleek dit al door andere wedstrijdvissers bezet te zijn, zo dat onze hengelaars hun heil en kele kilometers verderop moes ten zoeken. Een andere minder plezierige ervaring was, dat som mige ploegen niet compleet wa ren. Amsterdam eindigde op de laatste plaats. In het officiële wedstrijdverslag stond als com-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 25