Sportdag 1978 De organisatie voor de volgende sportdag is aan de ves tiging Bunnik toegewezen. Zonder de organisatoren daar in de wielen te willen rijden en zonder ook maar iets af te doen aan hetgeen in Zoeterwoude (en voorheen door andere vestigingen) op het gebied van de organisatie is gepresteerd, zouden wij, mede namens een aantal deel nemers, de volgende suggestie willen doen. Laat voortaan deze jaarlijkse ontmoeting plaatsvinden op een locatie waar de sportaccommodaties voor alle onderde len op één terrein aanwezig zijn. Zowel de spelers als de supporters en andere belang stellenden zullen dit uitermate waarderen. Vooral ook omdat men het contact, buiten de eigenlijke sportont- moetingen, met collega's uit het hele concern, bijzonder op prijs stelt. Dat alles kan de sportdag en de belang stelling ervoor alleen maar ten goede komen. Red. 17 1) Zoeterwoude 34 pnt. 2) Vrumona 28 3) Amsterdam 28 (gedeelde 2de plaats) 4) Rotterdam 26 5) Den Bosch 23 6) Zwolle 16 7) G.G.N. 13 Een verrassende ontwikkeling. De reeds jarenlang gedoodverfde leider Den Bosch slechts op de vijfde en het als „underdog" ge starte Zoeterwoude op de eerste plaats. Hieruit blijkt wel de spanning die de gehele dag aan wezig is geweest. De heer J. de Geus uit Rotterdam vertolkte de dank aan de organisatoren uit Den Bosch voor de wijze, waarop zij ook ditmaal de zaken weer in handen hadden, ondanks het soms storende rumoer in het toch wel gezellige ontvangstgebouw met vijf prima wedstrijdtafels. Bridge Mede dankzij een voortreffelijke organisatie, enthousiaste deel nemers en een ideaal onderko men verliepen de bridgewed- strijden in een geanimeerde sfeer. Niettemin werd er, onder het toeziend oog van een neu trale wedstrijdleider, bloedse rieus gespeeld. 18 13. Bridgen in alle rust in de Brugkamer. 14. Geen idyllisch ptekkie, maar voor de Heineken hengelaars een prima stekkie! 15. Het was best gezellig daar langs de Oude Rijn. 16. Voor velen vormden de ritten per dubbeldekker over het terrein een ongedachte attractie. 17. Voor „een hartige hap tus sendoor" was bij De Hooiberg een mobiele snackbar neergezet. 18. Lollyge tweeling... Badminton Evenals vorig jaar gaf Rotterdam op dit onderdeel de toon aan, op de voet gevolgd door Den Bosch dat vorig jaar met een derde plaats genoegen moest nemen. De Amsterdammers, die toen hun collega's uit de Maasstad dicht op de hielen zaten, bezetten nu de derde plaats. Zoeterwoude, Bunnik en G.G.N. werden res pectievelijk vierde, vijfde en zes de. Biljart Zij, die van mening zijn geweest dat het ook dit jaar wel weer een aangelegenheid zou worden tus sen Den Bosch en Amsterdam met als gevaarlijke concurrent Rotterdam, zijn wel bedrogen uitgekomen. Nadat aanvankelijk Vrumona de leiding had genomen, kwam plotseling outsider Zoeterwoude sterk naar voren en nam in de derde ronde definitief de kop over, gevolgd door Vrumona en op korte afstand van elkaar Rot terdam, Den Bosch en Am sterdam. Door een sterke eindsprint wist Amsterdam bij te komen en door een zwakke laatste ronde viel Den Bosch af. Hierdoor werd de definitieve eindstand:

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 24