in eigen huis verwerkt worden. De hengelwedstrijd vond geheel buiten de deur, op enkele kilo meters oostwaarts van de brouwerij langs de Oude Rijn, plaats. Via een goed geregeld busver voer, zowel op het brouwerijter rein als daarbuiten, waren alle wedstrijdplaatsen gemakkelijk te bereiken. De vestigingen Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Zoeter- woude waren op alle onderdelen 6 die in de ontvangstruimte van De Hooiberg waren ondergebracht. In het biermagazijn, dat met be hulp van krattenwanden en reus achtige achtergrondschilderin gen (van de hand van „meester" Cottaar) in een sfeervolle sporthal was herschapen, speel den zich de badminton- en tafel tenniswedstrijden af. Voor de klaverjassers was de kantoorkantine, waar zij volop de ruimte hadden, gereserveerd. Bij het voetballen op eigen terrein konden de ploegen, die in poule 1 speelden, op de schitterende grasmat uitstekend uit de voeten. Voor de wedstrijden in poule 2 was een beroep gedaan op de vereniging S.J.Z. in Zoeterwoude Dorp. Het veld was goed, de sfeer rondom wat minder. Het parcours van de veldloopestafette was, gedeeltelijk naast het voetbal veld, op het eigen recreatiege bied uitgezet. Getennist werd er op de eigen banen en die van het dichtbij ge legen Meerburg, terwijl de hen- vertegenwoordigd. Bunnik moest bij de veldloopestafette verstek laten gaan, terwijl G.G.N. (Hat- tem, Leeuwarden, Schiedam) geen spelers aan de bridgetafel kon laten verschijnen. Zwolle tenslotte, met zijn kleine perso neelsbezetting, had de onderde len badminton, bridge, tafelten nis en veldloopestafette moeten laten schieten. De accommodaties waren uit stekend, hier en daar zelfs riant, zoals voor de bridgers die in de Brugkamer en voor de biljarters, gelaars, zoals reeds gezegd, hun stekkie langs de Oude Rijn had den. Voor de prijsuitreiking, 's avonds, was de tijdelijke sporthal herschapen in een feestzaal. Na dat de bedrijfsleider van Zoeter woude, ir. W. F. Schipper, de prijzen per onderdeel aan de desbetreffende chefs d'equipe had uitgereikt, groeide de stemming naar het hoogtepunt, de bekendmaking van de winnaar van de Sportdag 1977 en de overhandiging van het Bronzen Brouwerspaard. Het was de heer G. T. Kleiberg, 6. Amsterdam, met hier de da mes op de voorgrond, bezette bij badminton de derde plaats. 7. Actie en concentratie. 8. Overzicht van het tafeltennis- gedeelte. 9. 'n Bekend gezicht bij tafelten nis, de Amsterdammer A. Meyer. 10. Klaverjassen in de kan toorkantine. 11. De dames bliezen weer een stevig partijtje mee. 12. Bij het onderdeel bridge stak het koppel Fransen-Verduin (rechts/links) met kop en schouders boven de andere pa ren uit. 23 7 directeur personeelszaken Divi sie Nederland, die deze door de sportliefhebbers felbegeerde trofee onder luide toejuichingen van de supporters overhandigde aan de voorzitter van de Bossche personeelsvereniging, de heer J. P. H. M. Sieliakus. Mede dankzij de muziek van de Big Band, een amateurorkest van Shell (Den Haag) werd de bijzonder ge slaagde sportdag 1977 in uit stekende stemming besloten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 23