V Zeezeilen, moeilijker dan je denkt G. van Haren ƒ825,- Mededeling van de Centrale Ideeënbuscommissie BELONINGEN AANMOEDIGINGSPREMIES hebben gehuld, als bij de Hembrug voor de laatste maal alle zeilen worden gehe sen, als alle meisjes en jongens hun plaats op de ra's en in het want hebben ingenomen en luidkeels een zeemans lied aanheffen, als de drijvende brand weer je binnenloodst met hoogspuiten- de waterzuilen, je weet dat je familie met vele andere toeschouwers op de wal staat te kijken, als stuurman Maarten dan tegen je zegt: ,,lk ben trots op jullie", dan denk je: Wat geweldig dat ik dit toch heb meegemaakt! Daarom, nogmaals dank voor deze geweldige zeezeiltocht op de Eendracht!" De reactie van Gerrit Damen op onze vraag hoe hem de reis is bevallen, luidt: „Fantastisch!" Het zeilen op zich is „moeilijker dan je denkt, je hebt echt een aardige tijd nodig om het onder de knie te krijgen. Ook moet je je op zo'n schip weten aan te passen". Met het laatste had ons Heineken tweetal geen moeite: „De onderlinge verstandhouding aan boord was uitstekend en de stemming prima. Het afscheidsavondje zal ik niet gauw vergeten." Ook het weer heeft zich goed gehouden en Gerrit noch Kees hebben last van (zee)ziekte gehad. Zijn belevenissen samenvattend zegt Gerrit: „Het was een hele ervaring. Ik zou het best nog eens willen doen!" (Commentaar Centrale ideeënbuscommissie: Doe maar weer mee, Gerrit, de inschrijving voor de volgende reis is inmiddels alweer geopend, voor iedereen die na 31 juli 1977 een beloning voor een uitgevoerd idee heeft ge kregen.) ■SS» Het idee van de heer Van Haren, werk zaam in de afdeling gistkelder van onze Bossche brouwerij, betreft een prakti sche verbetering voor het nemen van biermonsters uit gesloten gistbakken. Het monster wordt genomen ter bepa ling van het extractgehalte. Voorheen werd een slangetje op het monsterkraantje bevestigd en vervol gens in een monsternamekoker gehan gen. Het bier dat door het slangetje in de koker stroomde, schuimde erg, hetgeen bezwaarlijk is voor de extractbepaling. De heer Van Haren kwam op het idee de koker niet meer van boven doch van on der te vullen via een pijpje onderin de koker. Het schuimen van het bier wordt hierdoor sterk verminderd. Benoemingen in de plaatselijke ideeënbuscommissies. H. H. W. Norp S»XY R. van Giessen w J. J. Buizer Ir. IV. J. M. Janszen Ir. C. Scheltema In de plaatselijke ideeënbuscommissie van Zoeterwoude is op voordracht van de ondernemingsraad van Rotterdam tot lid benoemd de heer H. H. W. Norp. Te Schiedam is de heer R. van Giessen benoemd tot opvolger van de afgetreden secretaris de heer J. Wals en is de heer J. J. Buizer benoemd tot lid, vertegen woordigende het personeel van Reuch- lin Zn. B.V. te Rotterdam. In de, door het vertrek van de heer J. A. M. de Laat, ontstane vacature van se cretaris van de plaatselijke ideeënbus commissie te Bunnik is tijdelijk voorzien doordat de heer ir. W. J. M. Janszen, reeds lid van deze commissie, bereid is gevonden het secretariaat tijdelijk waar te nemen. In 's-Hertogenbosch is ir. C. Scheltema ir. A. K. E. ten Bruggen Cate opgevolgd als voorzitter van de plaatselijke ideeën buscommissie nadat ir. Chr. de Vlieger het voorzitterschap tijdelijk heeft waar genomen. Wij danken de heren Ten Bruggen Cate, De Laat, Wals en De Vlieger voor hun inzet voor de ideeënbuscommissie en wensen de heren Norp, Van Giessen, Buizer en Scheltema veel succes en goede ideeën toe. BUNNIK G. van Breenen, storingsdienst 's-HERTOGENBOSCH J. Deak, bottelarij E. Teirlinck, mech. werkplaats J. C. W. Sampers, bottelarij P. Verkennis, bouwkundige werkplaats L. W Brancart, brouwhuis A. W. M. v.d. Broeke, elektro-techn. werkpl. ZOETERWOUDE W. Koeman, storingsdienst T. Roukens, werkvoorbereiding Ph. Voogd, energiedienst J. B. Jankie, bottelarij F. Witjens, bewaking F. X. Scheffer, ziederij P. Dijkhuizen, bottelarij H. M. Hiep, kantine L. Stello, dienstgebouw W. v.d. Est, gistkelder C. W. Zwaan, bewaking C. W. Zwaan, bewaking f 75- f 100, 80,- 50,- 35,- 30,- 25,- 150,- 100,- 80,- 60,- 60,- 60,- 50,- 45,- 45,- f 40,- 35,- 30,- ledereen kreeg een geschenk uit de groep, behorend bij de belo ning. BUNNIK J Ramakers, bottelarij C. Davelaar, bottelarij F. de Boer, bottelarij HATTEM A. J. Voortman, afd. planning control J. Sieders, afd. technische dienst A. Mulder, afd. verkoopkantoor W. G. Blommenstein-van Hoorn, produktie 's-HERTOGENBOSCH F. Stolzenbach, bottelarij J. B. Damen, kwaliteitsdienst J. J. J. F. Versteegh, bottelarij J. G. M. v. Gisbergen, bottelarij J. G. M. v. Gisbergen, bottelarij M. A. van Venrooij, intern transport ZOETERWOUDE L. Schumacher/J. van Kuyck, dienstgebouw R. van Leeuwen/N. Huisman, biermagazijn A. Kooy/H. Schütt, dienstgebouw W. v.d. Est, gistkelder A. El Marjani, bottelarij M. F. Rodrigues, bottelarij L. Molenaar, centrale verkoop adm. A. van Dalen, energiedienst A. El Marjani, bottelarij M. v.d. Bent, dienstgebouw E. H. G. Westerhof, bottelarij E. H. G. Westerhof, bottelarij J. W. Wigmore, energiedienst ROTTERDAM K. N. Versloot, expeditie Reuchlin f 25, 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25, f 25,- 25,- f 25,- 25,- 25,- f 20,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 20,- 20- f 20- f 20,- 25,- 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 21