aan toe is. Ze kan niet meteen bij het geld komen en moet dan nota bene bij haar kinderen geld gaan lenen, omdat ze nog niet bij de bankrekening van haar man kan komen." Seksualiteit Waar veel mensen vreemd en soms ook wel een beetje boos van opkijken, is dat Harriët Freezer ook het onderwerp seksualiteit aan de orde stelt. ,,Daar praat ik inderdaad expres vrij ongege neerd over en het kan me geen barst schelen als ze zich daardoor ge choqueerd voelen. Het is namelijk nog altijd een heel belangrijk aspect in de relatie man-vrouw, óók als je de 65 ge passeerd bent. Je moet je prettig bij el kaar voelen, dus ook vertrouwd met en niet vies van eikaars lichaam zijn." Contacten Ook het wegvallen van de contacten is een probleem waar Harriët Freezer op zo'n voorlichtingsmiddag uitvoerig op ingaat. „Wees zuinig op je kennissen, zeg ik altijd, want hoe je het ook wendt of keert, met het wegvallen van je werk, vallen ook veel contacten weg. Neem nou maar de mensen die elke dag bij je in de trein zitten dag in dag uit, of die je in de kantine ontmoet, je directe collega's, de meesten zie je daarna gewoon niet meer. Meestal zijn tegen je pensionering ook de kinderen de deur uit, zodat ook zij, zonder hun vrienden en kennissen, die altijd bij je kwamen binnenvallen, een leegte achterlaten. Verder druk ik ze Beweging is belangrijk. 18 ,Jan, het schiet me ineens te binnen... je bent gisteren met pensioen gegaan. enorm op het hart, dat ze geen oude sufferd van zich laten maken. Je moet gedisciplineerd blijven en zo lang mo gelijk je zelfstandigheid zien te bewaren. Zo lang je namelijk voor jezelf zorgt, moet je koken, moet je je rommel oprui men, wat allemaal beweging betekent. Zodra je in een bejaardentehuis in een stoel gaat zitten met je handen op je buik en je laat je bedienen, ga je dood. Of op z'n minst word je stijf, want je gebruikt je spieren niet genoeg meer." Omgeving Volgens Harriët Freezer is het vaak de omgeving van de ouderen die hun het idee geeft dat ze oud zijn. „Een heleboel mensen laten zich hierdoor inpakken. Ze doen een heleboel niet meer omdat ze denken daar ben ik nu toch te oud voor maar eigenlijk kunnen ze nog al les. Toen ik een keer in een televisie programma gezegd had, dat ik 65 was, merkte ik het meteen de volgende dag al. In de zaal waar ik toen een lezing hield,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 18