SfciK?S(§3 Laatgeen oude suffert ,,Tien jaar geleden vroegen de ouderen, die voor hun pensioen stonden me hoe ze zich voor een bejaardenhuis moesten laten inschrijven. Nu vragen ze me of ze na hun zeventigste nog kunnen skiën en hoe lang nog. De ouderen van vandaag gedragen zich steeds jonger, individue ler en ondernemender. Ze gaan ook minder in groepsverband op reis. Ze merken gewoon dat ze heus nog wel meer kunnen als hun omgeving hun vaak doet voorkomen," aldus Harriët Freezer en met haar eigen verschijning onderstreept ze helemaal het beeld, dat ze geeft over de 65-plusser anno 1977. Met haar slanke beweeglijke gestalte, gehuld in spijkerbroek en haar levendige ogen, die verre van een ingedutte of uit gerangeerde indruk maken, krijg je nu niet bepaald het idee, dat ze zelf ook tot de 65-plussers behoort. Een aantal jaren geleden publiceerde ze het boek: Leven met de Jaren, dat het leven van de ouder wordende mens in allerlei aspecten belicht. Door het redi geren van een bejaardenkrant en de pu- blikatie van dit boek, raakte ze zo be trokken bij de problemen van oudere mensen, dat ze zich er meer mee ging bezighouden. Nu spreekt ze in diverse bedrijven op voorlichtingsmiddagen voor aanstaande gepensioneerden. ,,lk praat op die voorlichtingsmiddagen echter voornamelijk over relaties," ver telt ze. „Vooral over de relatie man vrouw na de pensionering, omdat er in die leeftijdsgroep namelijk een piek van echtscheidingen voorkomt. Tot dan toe hebben man en vrouw elkaar altijd ge makkelijk kunnen ontlopen, maar dan blijkt opeens hoe ze altijd langs elkaar heen geleefd hebben." Macht „Veel vrouwen voelen zich alsof ze de macht in huis opeens moeten overdra gen. Ze vinden dat hun man hen voor de voeten loopt; ze rennen achter hem aan, betuttelen hem van alle kanten en rom mel maken mag hij natuurlijk ook niet. Hun kleinkinderen hebben vaak wel een eigen speelhoek, maar hun echtgenoot heeft vaak niet eens een eigen plekje. Je hebt echter ook mannen die in plaats van naar hun werk, als ze met pensioen zijn, gaan vissen, naar de biljartclub en met vrienden op stap gaan, zodat ze nog de hele dag van huis zijn. Dan blijven man en vrouw gescheiden leven, terwijl je je juist op een leven samen zou moe ten voorbereiden. Er zijn diverse oorza ken op te noemen, die een goede relatie tussen man en vrouw kunnen stagneren. Veel vrouwen moeten altijd zo nodig eerst de keuken of de was doen, als hun man hun meevraagt iets leuks te gaan doen. Er zijn ook vrouwen die er zich nog maar steeds niet over heen kunnen zet ten dat de kinderen de deur uit zijn en thuis blijven zitten wachten, omdat hun ene dochter vandaag misschien wel eens langs zou kunnen komen. Die altijd maar wachten tot de kinderen en klein kinderen wat van zich laten horen." Huishouden Als een belangrijk punt, om de ver standhouding tussen beide echtelieden goed te laten blijven, noemt Harriët Freezer de verdeling van de huishoude lijke taken: „Veel mannen zijn als huis houdelijk invalide te beschouwen. Ze zitten als palen in een stoel en willen hoogstens hun benen even optillen om hun vrouw er onder te laten stofzuigen. Ze vinden huishoudelijk werk beneden hun stand. Maar in feite maken ze zich zelf hulpeloos. Ik vind dat een man met zelfrespect voor zichzelf moet kunnen zorgen; die levert zich niet over aan buurvrouwen en hulpjes, als z'n vrouw eens onverhoopt in het ziekenhuis mocht komen te liggen. Bovendien krijg je een zure verhouding tussen man en vrouw als zij de hele dag voor het huis houdelijk werk opdraait, terwijl hij maar een beetje in huis rondhangt." Financiën Het financiële aspect in de relatie man vrouw is ook erg belangrijk, vindt Harriët Freezer, vooral als hij met pensioen ge gaan is. Het blijkt dat in het algemeen de man het geld beheert. Daardoor is de vrouw op het gebied van geldzaken, be lasting en dergelijke vaak volkomen on kundig. „Ik dring er dan ook altijd ont zettend bij de mensen op aan dat ze hun giro, bankrekening en dat soort zaken op twee namen zetten. Als hij morgen dood is, weet zij vaak niet eens waar ze Betrokkenheid. Harriët Freezer: Veel mannen huishoudelijk invalide...

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 17