vers vanl vat 28STE JAARGANG 2/77 MAART PERSONEELSBLAD VAN HET HEINEKEN CONCERN Redactie-adres: Postbus 28, Amsterdam Telefoon 020-702283, 702264 702172 REDACTIE: W. J. Bruggeman (hoofdredacteur) Mej. W. A. Unk Mej. P. A. M, Reijnders VASTE MEDEWERKERS: Mej. H. D. van den Steenhoven R. G. H. Elfrink REDACTIECOMMISSIE: Mr. J. Th. Kappelle J. E. M. Bruning Mr. D. P. de Graaf Mr. L. M. Pahud de Mortanges Ir. J. B. R. Schwietert J. Siep H. A. H. Verlinden CORRESPONDENTEN: Amsterdam (Stadhouderskade): R.van Es Amsterdam (Mauritskade): F. L. M. van Scherpenseel Rotterdam (Crooswijksesingel): B. G. W. M. Kerstel Rotterdam (Maaskade) en Schiedam: F. G. A. M. Roolaart Den Bosch: (vacant) Zwolle: L. J. van Rhijn Bunnik: J. H. Havekes Zoeterwoude: H. Klein Leeuwarden: B. W. Siemens Hattem: A. J. Voortman Bij de voorpagina: Een schilderij van Zoeterwoude van de hand van mevrouw A. Kortmann, echt genote van een plaatselijke arts. Het schilderij is gemaakt naar een tekening uit 1911 en stelt de oudste kerk van Zoeterwoude voor. Bij de achterpagina: Dezelfde kerk en de omgeving hiervan zoals het er heden ten dage uitziet. Correspondentschap Amsterdam II Na sinds 1970 onze correspondent voor de brouwerij aan de Mauritskade te zijn geweest, heeft de heer H. A. Hesse kort geleden zijn pen neergelegd. Mede na mens de lezers danken wij Henk van harte voor zijn bijdragen. Als opvolger is (weer) tot onze corres pondentenkring toegetreden de heer F. L. M. van Scherpenseel, die op dit gebied al enige tijd voor ons op de andere Am sterdamse vestiging doende is geweest. Frans, opnieuw van harte welkom! Wij hopen vele pennevruchten van je tege moet te kunnen zien. MEDEDELING In aansluiting op de mededeling in het vorige nummer van Vers van 't Vat be treffende het vertrek van de heer J. H. Hovy, wordt meegedeeld dat de heer A. N. Pappie, bedrijfsarts voor de vestiging Amsterdam II, met ingang van 8 maart jl. eveneens als bedrijfsarts optreedt voor de vestiging Amsterdam I. mm Overname van de gehele of gedeeltelijke in houd van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern-staf dienst Public Relations, tel. 020-702257. Pagina: 1. Kunstzinnige kijk op de oudste Zoeterwoudse kerk 2. Colofon; inhoud; mededeling 3. Zoeterwoude bestaat 700 jaar 8. 1977: het jaar van Seven-Up 9. Supersnel Heineken rondje redde W.K. schaatsen 10 Ideeënbus blijft de moeite meer dan waard 11 Drankenhandel Winters-Van Wees onder nieuw dak 12 Parlant du vin (5) 14 Garvey introductie in beeld 16 Buitenland: Bier in het land van de Ca lypso Kwart eeuw Heineken op de Bahama's Heineken en Amstel Bier alleen voor mannen Komen en gaan 18 Jubilea en pensioneringen 21 Kerstpuzzels waren erg in trek 22 Verenigingsnieuws 24 Kroniek. Met onder andere: studiezin personeel met veel diploma's beloond 26 Proost 28 Zoeterwoude's oudste kerk anno 1977 Kopij en foto's voor het volgende nummer dienen uiterlijk 5 april a.s. in het bezit van de redactie te zijn. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 2