Marilene en Pele Bezoek van de heer I. Odoma Heropening Oude Binnenweg Rotterdam Op 19 november 1976 heropende bur gemeester A. A. van der Louw de Bin nenweg. Dit op initiatief van de winke liersvereniging 'de Binnenweg', waarvan Lou Lap voorzitter is. In zijn toespraak dankte de burgemees ter onder andere allen, die aan de be strating en plaatsing van de oude lan taarnpalen hadden meegewerkt en gaf toestemming om de naam Binnenweg symbolisch te veranderen in Oude Bin nenweg. De Oude Binnenweg is voor verkeer ge sloten en is dus nu een soort wandel straat. Op de Oude Binnenweg zijn tien hore- ca-exploitaties gevestigd, namelijk een poffertjeskraam, een discobar, een pe- tit-restaurant en zeven bruine cafés, waarvan in zes ons bier geschonken wordt. Een verzoek aan B W is inmid dels gedaan om in de zomer terrassen te mogen plaatsen. Op de foto krijgt u een indruk van de feestelijke aankleding van de Oude Binnenweg. Jeugdige charme en wereldvermaard voetbalmeesterschap met een Heineken hoedje als „liaison" zou de ondertitel kun nen zijn van deze alleraardigste foto, die gemaakt werd aan boord van de „Rotterdam". U ziet de befaamde Braziliaanse voetballer Pele samen met Marilene, de 9-jarige dochter van mr. J. F. A. de Soet, plaatsvervangend president-directeur van de KLM. Pele, wiens eigenlijke naam Edson Arantes do Nasci- mento luidt, is 37 jaar en speelt in zijn nadagen bij de Ameri kaanse club New York Cosmos. Medio februari mochten wij de heer Isa Odoma uit Nigeria in Amsterdam verwelkomen. De heer Odoma, hoofd public rela tions van de brouwerij in Kaduna, bezoekt ons land in het kader van een studiereis. Tijdens de kennismaking met de verschillende facetten van onze afdeling public relations werd de heer Odoma ook rondgeleid door de vestiging aan de Stadhouderskade te Amsterdam. Op de foto ziet u hem samen met de heer M. Lindhout, de nieuwe chef ontvangsten voor de twee vestigingen in de hoofdstad. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 27