ONZE DIENST VERLIETEN AMSTERDAM I GEHUWD: R. H. Mak (personeeldienst Divisie Nederland) met mej. K. van Oostenrijk. GEBOREN: Martijn, z. v. P. M. v. Daalen (verkoop horeca) en mw. K. W. C. v Daalen-Beke (verkoop se cretariaat). Martijn, z. v. L. P. Bos (verkoop secretariaat) en mevr. W. M. Bos-Lakeman (kwaliteits dienst). Maikel, z. v. J. Wanders (kelders). Aranka K., d. v. K. D. Koning, (pi. adm.). AMSTERDAM GEHUWD J. Erfman met mej. L. de Haas. GEBOREN: Annemarie E., d. v. F. P. H. Bot (thuisverbruik bier). Liane J., d. v. J. W. Ruytenbeek (kantine). Derek, z. v. H. H. Vrolijk (belading). Isabel, d. v. C. J. Besselink (lagerkelder). Suzanne M., d. v. J. M. v. d. Sluis (mech. werkpl.). Inocencia M., d. v. J. Lopez Romera (bott.). Annemarie E., d. v. S. C. Luchtenburg (thuis verbruik). BUNNIK GEBOREN: Jeroen, z. v. C. Smit, (verkoop thuisverbruik fris). Anjo, d. v. J. Paauwe (thuisverbruik fris). Geertruida, d. v. A. van Wijk (intern transport). HATTEM GEBOREN: Johan, z. v. H. Fijn (techn. dienst). 's-HERTOGENBOSCH GEHUWD: D. van Loon (bott.) met mej. C. M. F. Lisman. R. L. v. d. Heuvel (int. tr.) met mej. C. W. H. Rutten. M. Garcia Corona (bott.) met mej. M. T. Peanlba Casares G. Benavente Alonso (bott.) met mej. F. Prieto Pintor. Th. van Berlo (bott.) met mej. J. van Baren. GEBOREN: Hubert, z. v. H. J. G. M. v. d. Berk (bott.). Cindy, d. v. A. T. J. van Osch (stor.dnst). Sandra, d. v. A. L. Aloserij (garage-werk plaats). Marco, z. v. L. C. Schoenmakers (lagerkel der). Reinder H., z. v. B. W. H. J. Nimberg (adm. org.). ROTTERDAM GEHUWD: Mej. B. J. Robertus (E.T.A.) met A. J. Niewold. A. J. Jong (pi. adm.) met mej. M. de Bruyn. P. Mes (H.R.C.) met mej. G. M. Jansen. GEBOREN: Liselotte, d. v. T. N. Mak (H.R.C.). ZOETERWOUDE GEHUWD: D. J. Dirkzwager (opleidingen) met mej. B. van Klaveren. GEBOREN: Richard, z. v. J. de Jong, (brouwen). Marieke R., d. v. W. van der Plas (tekenka mer). Jasper, z. v. J. de Roos (verpakken). M. G. Daams, (H.R.C. - R/Cr.). mevr. W. M. Bos-Lakeman (kwaliteitsdienst) A/Hel). mej. L. F. Houtzager, (C.V.A. - Bunnik). drs. A. Hogervorst, (technol. dienst - A/Mau). H. W. Goudemond, (verkoop groothandel - A/Mau). A Kriek, (pi.adm. - A/Hel). ir. A. F. C. P. M. Tromp (techn. man. Europa - H/Zoe). W. Huisman, (doe. centr. techniek - H/Zoe). mevr. A. M. v. d. Berg-Jansen, (P.P.D. - H/Zoe). In memoriam J. Nijman Op dinsdag 22 februari bereikte ons het droevige bericht dat de heer J. Nijman was overleden. Hij werd 63 jaar. Bijna twee jaar geleden heeft de heer Nijman zijn werkzaamheden om ge zondheidsredenen moeten beëindi gen. De heer Nijman heeft gedurende 23 jaar zijn beste krachten gegeven aan het concern en hij heeft zich steeds een uiterst toegewijd medewerker ge toond. Gedurende deze periode heeft hij aanvankelijk administratieve aange legenheden behandeld, terwijl hij later in het bijzonder was belast met de fis cale zaken van het concern. Hij heeft de hem toevertrouwde werkzaamhe den met de grootste deskundigheid verricht. De onderneming heeft dan ook veel aan hem te danken. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw bij wie zijn heengaan ongetwij feld een grote leegte heeft achterge laten. Wij wensen haar heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. Hij ruste in vrede. In memoriam J. C. Dekkers Groot was de ontsteltenis bij degenen die met hem samenwerkten en hem kenden bij het vernemen van het plot seling overlijden van de heer J. C. Dekkers, op 30 januari 1977. De heer Dekkers, die werkzaam was als procesoperator (machinist) op de vestiging te 's-Hertogenbosch, waar hij in 1957 in dienst trad, bereikte de leeftijd van 53 jaar. Het schetsen van de persoon en de verdiensten van de heer Dekkers kan als volgt worden samengevat: een hardwerkende, on gecompliceerde man en een vriend, die altijd voor de ander klaarstond. Zó kende hem de brouwerijgemeen schap. De grote belangstelling bij de uitvaart en de begrafenis van de velen die hem als collega en vriend waardeerden, moge voor zijn echtgenote, kinderen en zwager een troost en steun zijn die hen helpt het verlies te verwerken. Hij ruste in vrede. In memoriam F. den Held Of/ 24 januari 1977 overleed, op 55- jarige leeftijd, na een kort ziekbed, de heer F. den Held. De heer Den Held begon zijn werk zaamheden op 17 maart 1947 bij de firma Hoppe, waarna hij in 1962 in dienst trad van Coebergh. In de bijna dertig jaar dat Frans, zoals iedereen hem noemde, bij ons werkzaam was, heeft hij zich doen kennen als een rustig en prettig collega, die vele vrienden had. Een kalme evenwichti ge man, die met weinig woorden, maar veel vakkennis zijn taak verrichtte. Zijn toewijding voor zijn gezin en zijn werk waren een voorbeeld voor ons allen. Wij zullen zijn persoon en zijn inzet erg missen. De grote belangstelling tijdens de be grafenis moge voor zijn vrouw een troost geweest zijn. Moge hij rusten in vrede. Overleden Mevrouw A. J. Balke-Wansbeek over leed op 17 januari jl. Zij heeft bij Am- stel gewerkt. Op de 19e van dezelfde maand overleed de heer J. de Wit die in Den Haag werkzaam is geweest. Mevrouw S. van de Steeg-Vos is over leden op 13 januari jl. Zij werkte bij Amstel evenals de heer P. R. Frans die op 12 januari ji. overleden is. Mevrouw J. M. Zom-Lodewijk overleed op 18 januari 1977. Zij is voorheen werk zaam geweest in Rotterdam. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 24