Rotterdamse biljarters vierden carnaval Koffieconcert Heineken Fanfare GEZELLIGE FEESTAVOND BIJ BOKMA In een stampvolle Raadskelder vierden de biljarters met medewerking van ,,De Heineken Stampers" en onder het mot to: „Klink eens met je buurvrouw, ze valt best mee", op 12 februari 1977 voor de negende maal hun carnavalsfeest. In de feestruimte waren de allerlaatste ver- siersnufjes op carnavalsgebied aange bracht. Dit deed de gasten bij het bin nenkomen even de adem inhouden, sjonge, sjonge, wat een sfeer! ledereen was er weer en, natuurlijk... in het pak. Velen denken dat een carnaval moet groeien, maar wij zeggen: „Een carnaval moet je maken", en dat deden wij dan ook. Na een kort openingswoord (jam mer, ik kan een Prins er maar niet door drukken) van penningmeester Gladja nus de eerste, sidderden weldra de muren van de Raadskelder onder het ge weld van de eerste krakers. „Voor moeders die zo slank zijn als hun dochter" is iedereen meteen in en ook „een goede haan die niet vet is" ligt goed in de markt. En terwijl een enkeling al met de buurvrouw „klinkt", zingt een grote ploeg (maar daar is het nog veel te vroeg voor) „Ik weet van voren niet..." Zo te zien waren wij begonnen aan een non-stop polonaise, maar zelfs de ij- zersterken onder ons waren blij dat na enkele uren een tussenstop werd inge last. In die pauze viel men vol ove?gave op de broodjes, worst en slaatjes aan. Heel gemakkelijk gingen ook de loten voor de tombola van de hand, maar dat was niet zo gek omdat die bijna gratis waren en er leuke prijzen te verdienen vielen. En verder ging het weer. „Leo werd weer dronken thuis gebracht" en hierop volg de de vraag „Ben jij alleen vannacht?". Vele uren gingen de feestgangers nog door tot ze om twee uur met hun laatste energie zongen „Ik wil wel met jou dan sen, maar m'n voeten doen zo zeer". En dan even in alle rust denk ik aan mijn carnavalsvriendin „Elly" uit „Striepers- gat" die mij de echte carnavalsregels toespeelde, waar wij al jaren naar zoe ken en die toch zo simpel zijn: We zijn uitbundig, maar niet losbandig; we zijn uitgelaten, niet baldadig; we drinken een glaasje, we zijn niet zat. En dan met André van Duin ,,Ta-ta-ta, maak er een slot aan", de voorzitter: Nou, nou, de penningmeester Van avond goed, De Heineken Stampers geweldig, ze hadden maar één fout, ze zijn te goed voor carnaval, de gasten super en de secretaris halve kracht. Tappers, pompers en stappers bedankt en met een driewerf ALAAF, ALAAF, ALAAF neem ik afscheid, tot volgend jaar. J. de Geus Zie hoe broederlijk verenigd. Op veler verzoek had de personeelsvere niging van Bokma, al weer enige tijd gele den, een personeelsavond georganiseerd. Ter ere hiervan was de ontvangstzaal door het enthousiaste bestuur luisterrijk ver sierd. terwijl er door middel van een ge luidsinstallatie voor de nodige muziek werd gezorgd. Het programma bood voor elk wat wils. De belangstelling bleek dan ook bijzonder groot en de feestzaal was tot en met de laatste plaats bezet. Het eerste programma-onderdeel was een door het bestuur zelf gemaakte quiz, waarop vele goede, foute en gekke reac ties kwamen. Uiteindelijke winnaar werd de heer R. Vermeulen. Het volgende on derdeel bestond uit enkele ronden Bingo, onder leiding van de heer J. Folkertsma, hetgeen wel de nodige spanning bracht. De avond werd afgesloten met een dave rende loterij. Waar de prijzen vandaan kwamen en waar ze heen gegaan zijn, is niet meer te achterhalen. Het liep in de kleine uurtjes eer de laatste gasten naar huis gingen en zowel gasten als organisatoren konden terug zien op een bijzonder geslaagde avond. Zo vader, wellicht zo zoon! De Heineken Fanfare in actie voor een overvolle zaal Op zondag 13 februari jl. werd door de Heineken Fanfare in Casino Den Bosch het welhaast traditioneel geworden koffieconcert gege ven. De belangstelling was overweldigend. Ongeveer vierhonderd be zoekers kwamen zelfs niet verder dan de zaaldeur omdat binnen geen enkel plaatsje meer over was. Het optreden van de Fanfare was een daverend succes met als klapstuk de aan het eind geblazen carnavalspotpourri. Hierbij werd medewerking verleend door „de Loeiers", die dit jaar het Bossche carnavalsfestival hebben gewonnen. De polonaise in volle gang! 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 22