OPLOSSING KERSTPUZZELS Doorloper Kryptogram A P E NJ L E P E A A R D 6 E V E E L I E D E R E R E E V E M T IM E I E R T s S R I G I T T I T A I R O E D L E A A M R y A V O 6 5 A B O S A P R O W 6 A L L E 6 T E U R L E T U R W l P I 1_ E R V E L T E R A E 5 I E M I E E E L E E R D E R R E E IB T R E E V A E W L E E E T NJ •Z" IJ K E R H I I A 5 E E E E D E NJ ll A I E D E R E E E M R I R E KJ E A L E I B E R M L E M M E R E E D O M O M L E T E O O I O 5 T E R V L O 6 E NJ R T U L O L I O ontwaart een heel stel agenten, en oud-agenten, collega's uit de andere vestigingen, gepensioneerden en een aantal afne mers, die vernomen hebben van het afscheidstijdstip en, in vele gevallen met hun vrouw, gekomen zijn om hem nogmaals de hand te drukken, hem te verwennen met hun goede gaven, 'n Glaasje bier, de begroeting van autoriteiten, een aantal handdrukken, bloemen en geschenken van hen, die niet zo precies op de hoogte zijn van het protocol en dan de ceremo niemeester, die enkele sprekers aankondigt. Ernstige, geestige, waarderende toespraken, die allemaal de zelfde fout inhielden. Er werden wel enkele zeer puntige waarheden verkondigd, maar toch vond hij de toespraken veel en veel te mooi, veel te lovend, of zoals hij altijd zegt: „Zulke goeie maken ze helemaal niet". Maar ja, 't gaf toch wel veel warmte zoveel waarderends te horen uit de mond van mensen, met wie hij soms heel lang (wel 25 jaar) en soms korter had mogen samenwerken. Alle woorden, vooral de meest simpele, kwamen naar zijn mening toch wel echt uit het hart. Steeds maar weer nieuwe sprekers tot het aantal „elf" vol was. Zeker een ongekend record, of was het getal elf soms een symbool voor een amateur-blijspel-acteur? Toen mocht hij zelf wat zeggen, mocht hij iedereen bedanken, want dit was een deel van zijn rol, een rol die niet op papier stond en die niet was ingestudeerd en die niet werd geregis seerd. Hij had tegen al die vrienden wel urenlang willen pra ten over z'n herinneringen, over alle belevenissen, maar 't was laat geworden, zeer laat zelfs en het auditorium was moe van 't luisteren. Bovendien had iedereen dorst, erge dorst, niet 't minst de hoofdrolspeler, die zoveel had moeten luisteren en zoveel had moeten verwerken, dat het drinken erbij was in geschoten. Na zijn speech vele handdrukken, zeker wel tweehonderd, alles gemeend en toch wel een tikkeltje weemoedig. Dan, de aankondiging van het laatste rondje, de laatste hand druk, taxi naar huis, vol bloemen en geschenken. Nagezwaaid door velen, die hem zo erg na stonden en die hij nooit zou vergeten. Een leuk besluit van het officiële gedeelte was de opmerking van de taxichauffeur na het lossen van de auto: „Meneer, zal ik u gelijk terugbrengen naar de Buldog, want daar zijn ze toch allemaal naar toe?" Heeft hij maar niet gedaan, want hij is samen met zijn vrouw alles gaan uitpakken en goed bekijken, in grote dankbaarheid aan allen, die van zijn afscheid een onvergetelijke en niet te droeve dag hebben gemaakt, 't Ga allen en Heineken goed!!! P. L. A. C. Hoogvliet Op dit front valt te vermelden dat het to taal aantal inzenders zesenveertig be droeg, onder wie twaalf gepensioneer den. Het lot besliste uiteraard wie de drie gelukkige winnaars zouden worden. De heer B. A. Stefanon, Almelo, de heer J. R. Claes, Bunnik en mevrouw L. H. M. Picavet-van Schaick mochten de cadeaubonnen van 25,- in ontvangst nemen. Allen proficiat en tot de volgende keer. J. Keiler Met veel genoegen heb ik geconstateerd, beste „kryptologen" (niet in de dikke Van Dale te vinden!), dat het aantal uwer zich aan het uitbreiden is, getuige het record aantal inzendingen dat ik mocht ontvangen: 59 stuks, én de wetenschap dat nog vele anderen met hen zich uren, dagen (en nachten?) in mijn kryptische kronkels hebben verdiept. Voor uw deelname én uw reacties, zowel schriftelijke als mondelinge, wil ik u graag hartelijk bedanken. Zoals over het algemeen gebruikelijk is bij puzzels, geldt ook hier: over de oplossing kan niet worden gecorrespondeerd. Voor u ter informatie nog even wat getallen: van de 59 inzendingen waren er 22 helemaal goed, terwijl van de resterende 37 er 21 waren met slechts één missertje. De overige 16 dus met twee of meer foutjes. Onder het toeziend oog van de heer J. H. A. Oosterbroek heeft één zijner assistenten uit de 22 goede oplossingen de 3 gelukkige prijswinnaars getrokken, te weten: mevrouw J. Peitsman-Vicari R/Cr. de heer G. van Schaik R/Cr. de heer L. Korteweg (gepens.), Rijswijk. Zij hebben inmiddels hun cadeaubon van 25,- ontvangen. A. Hulzebos K O 1— G G KI - u KJ L KJ KJ g l l e e e KJ e KJ e e G e KJ Kj d O G ~F R e e KJ T L KJ D y E> e L M K O G L e KJ R U KJ O g O t L O KJ ~F 6 KJ T e e -£> e e KJ e 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 21