KOMEN EN GAAN Heineken en Amstel bier alleen voor mannen SAOEDI- ARABIË Het DAS-eiland, een rots in de Arabische Golf, drijft figuurlijk gesproken op olie. Oorspronkelijk was het een uitgestrekte steenwoestijn, maar DAS is uitgegroeid tot een enorm olie depot en distributiecentrum, omdat de huidige olietankers te groot zijn om de havens op het vasteland binnen te varen. Deze plek is nog belangrijker geworden, door de verscheping van gas, dat via pijpleidingen naar het DAS-eiland gepompt en daar vloeibaar gemaakt wordt. Er wonen permanent drieduizend mensen, allemaal mannen! Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de machines, en voor de administratie van de in- en uitkomende hoeveelhe den olie en gas. Onlangs hebben drieduizend werkers het eiland verlaten, na dat zij getracht hebben het leven op de schroeiende steen klomp, die van tijd tot tijd geteisterd wordt door vanaf het vasteland komende zandstormen, zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn zwembaden gebouwd, clubs opgericht en Met de aangevoerde voorraad Amstelbier kan men weer even vooruit. prachtige tuinen ontworpen, deze laatste met behulp van zwarte aarde, die met indrukwekkende hoeveelheden geïmporteerd moest worden. Zij bouwden een installatie die drinkwater kan maken uit het zoute water, dat het eiland om ringt en creëerden een reusachtige sociëteit. En dan zijn we op het punt waar Heineken en Amstel zich laten zien. Onze mer ken worden in blik rechtstreeks vanuit Nederland verscheept naar het eiland. Het bier komt uitstekend van pas in de strijd tegen de hitte en verhoogt het genoegen als begeleiding van de smakelijke maaltijden, geserveerd „temidden" van een blauwe zee. De koks ontvangen de meeste voorraden per schip, maar vers en ingevroren voedsel wordt elke dag per vliegtuig naar het eiland gebracht vanuit Abu Dhabi, dat op een half uur vliegen verwijderd ligt. Wat de recreatie betreft, je kunt er zeilen en diepzeeduiken, er is een bioscoop en er is gelegenheid om golf te spelen op met olie doordrenkt zand, dat het traditionele golfterrein vervangt. En dan zijn er natuurlijk de verlofdagen, die met regelmatige, vrij korte tussenpozen in Engeland worden doorgebracht. Tijdens de verlofperiode in Nederland heeft gezinsuitbreiding plaats gevonden bij de familie W. I. C. A. van Staveren en wel door de ge boorte van hun dochter Marleen Irene op 14 januari 1977. P. T. Perusahaan Limun Indonesia - Indonesië Op 4 januari is de familie G. Koenderink vertrokken naar Jakarta, na het verlof in Nederland te hebben doorgebracht. Nigerian Breweries Ltd.- Nigeria Op 14 februari is de familie W. P. M. van Goozen vertrokken naar Aba, waar de heer Van Goozen werkzaam is als welding specialist. Na de in Nederland doorgebrachte verlofperiode is de heer A. Moer kerken op 8 januari weer met zijn gezin teruggereisd naar Aba. De heer en mevrouw E. P. van Vliet zijn op 11 februari vertrokken naar Kaduna, waar de heer Van Vliet werkzaam is als installation manager. De heer J. D. Verweij en zijn gezin zijn op 15 februari vertrokken naar Kaduna, alwaar de heer Verweij de functie van Argon Are welding specialist uitoefent. Op 17 januari is de heer A. B. Rutgers vertrokken naar Lagos om aldaar werkzaam te zijn als brewtechnical coördinator. Zijn vrouw en beide kinderen hebben zich op 24 januari bij hem gevoegd. De familie P. H. A. Gregoire is op 14 februari naar Lagos vertrokken, waar de heer Gregoire de functie van Lagos engineering manager uitoefent. Bralima S.A.R.L. - Zaïre. De heer W. van Gansbeke is op 26 januari teruggekeerd met zijn gezin naar Bukavu, na zijn verlofperiode in België te hebben doorgebracht. Op 3 februari is de heer M. Muilwijk teruggekeerd naar Kinshasa, nadat hij zijn verlofperiode in Nederland had doorgebracht. De heer W. Grethe is, na zijn verlof in Nederland te hebben doorge bracht, op 11 januari teruggegaan naar Kinshasa. De heer H. F. M. van Grinsven is op 1 februari vertrokken naar Kinshasa om aldaar de functie van hoofd inkoop afdeling te vervullen. Mevrouw Van Grinsven en de kinderen verblijven nog in Nederland. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De heer W. H. E. Jonkers is op 7 januari, na genoten verlof, met zijn gezin naar Surabaya teruggekeerd. Kumasi Brewery Ltd. - Ghana. De heer H. de Goederen is op 14 januari vertrokken naar Lagos en op 26 januari weer teruggekomen, waarna het gezin De Goederen op 14 februari is afgereisd naar Kumasi. De heer De Goederen is aldaar brewery manager. Brasserie de Brazaville - Congo Brazaville De heer en mevrouw D. Kornaat zijn op 21 december 1976 definitief teruggekeerd uit Brazaville en genieten momenteel verlof. Antiliaanse Brouwerij N.V. - Antillen De heer T. E. H. Haggenmacher is op 11 januari vertrokken naar Willemstad, waar hij tijdelijk als brouwmeester werkzaam is. Jordan Brewery Co. Ltd. - Jordanië Na de in Nederland doorgebrachte verlofperiode is de heer A. van der Est op 11 januari met zijn gezin teruggekeerd naar Amman. Alsacienne de Brasserie (Albra) - Frankrijk De heer L. v. d. Male is op 14 februari, als assistent montageleider, vertrokken naar Albra, Straatsburg. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 17