Kwart eeuw Heineken op de Bahama's Bier in het land van de Calypso "The National Brewing Company", met Heineken geassocieerde brouwerij op Trinidad. In het olieproducerende Trinidad en Tobago, een land opge bouwd uit twee eilanden in de Caraïbische Zee, waar Calypso zingen Kunst is en waar het carnaval op z'n best is, staat eveneens ,,The National Brewing Company", een met Heine ken geassocieerde brouwerij. Het plaatselijke merk Stag Beer wordt daar gebrouwen, even als Heineken bier en Malta, welke laatste een moutdrank zon der alcohol is. Ook Stout is te krijgen, onder de naam Mackeson. Sinds Heineken enkele jaren geleden ging samenwerken met deze onderneming, zijn verkoop en capaciteit aanzienlijk ver beterd, terwijl er plannen bestaan voor een verdere uitbrei ding. Naast carnaval, waar de Lord Kitchener en Mighty Sparrow, beiden koningen van de Calypso, optreden en de twee Heine ken steelbands in belangrijke mate de sfeer bepalen, heeft dit land andere aspecten op vrijetijdsgebied. Cricket is de nationale sport, gevolgd door voetbal, terwijl ook paardenraces een belangrijke plaats innemen. Op de vlakte van Savannah buiten Port of Spain, de belang rijkste haven en de grootste stad van Trinidad, vindt men de cricketvelden en de paardenracebaan. De bezoeker daar wordt tevens aangespoord tot het golfspe- len, omdat het golfveld gelegen is in een prachtig stuk natuur, in een vallei omringd door bergen. Als u ooit het gevoel heeft dat u voor uw dood Trinidad en Tobago gezien moet hebben, dan kunt u logeren in het Trini dad Hilton Hotel, met een schitterend zicht op Port of Spain en Holiday-Inn, met een draaiend restaurant op het dak! In september 1976 kon het heuglijke feit gevierd worden, dat 25 jaar geleden het Heineken agentschap voor de Bahama-ei- landen in handen kwam van Bahamas Blender Ltd. Onze Hei neken agent heeft gedurende deze 25 jaar met zeer veel suc ces onze belangen op de Bahama's behartigd. Voor de opening van de diverse festiviteiten werd aan de mi nister-president van de Bahama's, de heer Lynden O. Pindling, door de president van Bahamas Blenders Ltd., Roberts B. Bradley, een Heinekentrofee in de vorm van een koperen brouwketeltje overhandigd (zie foto). De vele promoties bestonden onder andere uit een flessen- jacht, softbal, tennis- en golftoernooien, wandel- en fiets- wedstrijden, een kroonkurkenactie en dergelijke. Het geheel werd ondersteund door radio- en t.v.-reclame. Tevens werden speciale stickers ontworpen voor de verschillende evenemen ten. De grote publiciteit, die het Heineken merk door deze vele activiteiten kreeg, heeft bijzonder goede resultaten opgele verd. Ondanks het feit dat Heineken reeds zeer populair is in de Bahama's, kon namelijk korte tijd na het beëindigen van de promotionele campagnes een omzetvermeerdering van ruim tien procent worden geregistreerd. De Bahama's zijn een onafhankelijke eilandengroep, deel uit makende van het Britse Gemenebest. Het zijn zevenhonderd eilanden, gelegen ten oosten van de kust van Florida, waarvan er tweeëntwintig bewoond zijn. De hoofdstad is Nassau op het eiland New Providence. Het tweede belangrijke eiland is Grand Bahama, waarop de op een na grootste stad Freeport is gele gen. De Bahama's zijn zeer in trek bij vooral de Amerikaanse toe risten. Het totale aantal toeristen dat gemiddeld per jaar in hotels, pensions en bij vrienden verblijft, bedraagt ongeveer negenhonderdduizend, terwijl met cruise-schepen ruim vier honderdduizend toeristen een bezoek aan de eilanden bren gen. Minister-president Lynden O. Pindling (rechts) neemt het koperen brouwketeltje in ontvangst. De verkoopstaf van Bahamas Blenders Ltd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 16