lilTRODUCTIE VAN GARVEY 'ndruk i iAKVEY AKViY GARVJKY oe\/es(el7 waren de produkten van Garvey fraaie tisptay uitgestald. n an het vooraanstaande Spaanse sherryhuis ndjp 20 januari jl. in Slot Loevestein plaats, /iji onze vorige editie reeds in het kort melding arij sen van de gezamenlijke Heineken ge genheid kregen onze relaties uit de m en indrukwekkende audiovisuele presentatie ne en op de Nederlandse sherrymarkt. De c e onderneming van bierbrouwerij tot ip overzichtelijke wijze in beeld, sr es van Garvey, waarbij onder het proeven en an 'ijdens het hele gebeuren op Loevestein trad „f tvoogd van de dag" op. an9sieJiZt De venenciador. n, keurenen zaken doen. De Marquesa en de heer A. H. Heineken proeven hun sherry.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 15