I.N.A.O.) het hele jaar door bezig de voorraden geregistreerde wijnen te con troleren en te administreren. Ai direct na de oogst worden de binnen gebrachte hoeveelheden gemeten en voorlopig geblokkeerd. Na het vrijgeven, de déblocage, bij voorbeeld op voor de Beaujolais 15 november, is de wijnbou wer-wijnhandelaar verplicht aanteke ning te houden van zijn verkopen of ver plaatsing van de desbetreffende voorra den. Met geleidebiljetten wordt elke mu tatie genoteerd en het is erg moeilijk om met de voorraden te knoeien. Mogelijk blijft het natuurlijk altijd. Wie kan een wet noemen die niet over treden wordt. Kort samengevat komen de bepalingen voor de appellation hierop neer. 1. Beperkt gebied waarop de appellatie van toepassing is. 2. Minimum alcoholpercentage. (In de wijnhandel wordt daaraan veel waarde gehecht.) 3. Voorgeschreven druiveras(sen). 4. Maximum opbrengst per ha (Ver schilt erg van plaats tot plaats.) 5. Aantal wijnstokken, dat per ha mag worden geplant. Vervolgens is de methode van snoeien, die van streek tot streek verschilt voor geschreven. Hetzelfde geldt voor de wij ze van wijnbereiding: de vinificatie zoals die per traditie voor de desbetreffende wijn geldt. Bovendien zijn voor sommige wijnen, met name in de Bordeaux, proefcolleges aangesteld die elke oogst opnieuw moeten keuren om vast te stellen of de wijn onder zijn beschermde naam in de handel mag worden gebracht. Wijnen die niet onder de A.O.C. vallen worden als Vin Rouge - Vin Rosé of Vin Blanc onder merknamen verkocht en geen enkele aanduiding op het etiket mag in de richting van een wijn wijzen die onder Appellation d'Origine Contrölée geregistreerd is. De A.O.C. is dus een soort certificaat van echtheid. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat er geen goede wijnen zou den zijn die deze kwaliteitsgarantie mis sen. Integendeel. Er zijn heel goede be taalbare wijnen die in kwaliteit gelijk of zelfs hoger gesteld kunnen worden dan de wijnen onder A.O.C. De consument zal in het begin in dat geval meer aan gewezen zijn op zijn wijnhandelaar-ad viseur. De meest verkochte Franse wijnen met A.O.C. op de Nederlandse markt zijn in volgorde 1. Bordeaux... 35%, 2. Anjou... 24%, 3. Cotes du Rhöne... 11 Verder zou ik erop willen wijzen, dat het beslist niet waar is dat wijnen met A.O.C. altijd bewaarwijnen zijn, zoals velen me nen. In het algemeen zijn witte wijnen op hun best, dat wil zeggen fris en fruitig, wanneer ze jong zijn. Dit geldt ook voor Bordeauxwijnen waren bij voorbeeld de beeld Beaujolais - Cötes du Rhöne en vele andere. De Appellation d'Origine Contrölée, ik herhaal het, is een garan tie voor authenticiteit. De oorspronkelijke Schematisch overzicht van de produktiege- bieden waarop de beschermende bepalingen van de V.D.Q.S. van toepassing zijn. goede eigenschappen, waaraan de be paalde wijn zijn reputatie te danken had, worden ermee in stand gehouden en bevorderd onder wettelijke bescher ming. Een andere wettelijk beschermde kwali teitsgarantie voor Franse wijnen is de V.D.Q.S., Vin Delimité de Qualité Supé rieure. Met het instellen hiervan heeft men een leegte opgevuld, die ontstond toen de A.O.C. van kracht werd. Er was een gro te groep traditioneel bekende wijnen van goede kwaliteit, die tussen wal en schip dreigde te raken. Enerzijds de wijnen onder bescherming van de appellation en anderzijds een groep wijnen waarvan de kwaliteit van zeer eenvoudig opliep tot zeer goed, maar die onderling niet te onderscheiden waren. CE LABEL GABANTLT tciie/ine etta yuattte Tot aan de hausse in prijzen voor de Bordeauxwijnen waren bij voorbeeld de soms zeer goede Languedoc-wijnen in ons land nauwelijks bekend. Met de on dersteuning van het kwaliteitskenmerk V.D.Q.S. werden ze gemakkelijker geac cepteerd als alternatieven voor de een voudige Bordeaux, die hun prijs niet meer waar konden maken in kwaliteit. Op gevaar van te uitvoerig te worden lijkt het me toch juist in dit verband enige nadere informatie te geven over de kwa liteitsgaranties voor wijnen in andere landen. Voor de Duitse wijnen is dit de aandui ding Q.b.A., «Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete. Dit zijn de elf wijnbouw- gebieden die voor hun benaming nauw keurig omschreven zijn. Ze staan hoger geklasseerd dan de Duitse Tafelwijn". Op de Q.b.A.-kwaliteitsindeling volgen de zogenoemde Pradikatswijnen, waarvan vijf opeenvolgende klassen omschreven worden. Als eerste volgt de Kabinett, een begrip dat volrijpe, natuurlijk gegiste wijnen aanduidt. Spatlese wordt gewonnen uit later dan normaal geoogste druiven. De wijnen onder deze kwaliteitsaanduiding zullen dan ook in het algemeen zoeter zijn dan de Kabinett. Een Auslese is weer een trapje hoger. Deze kostbare wijnen worden geselec teerd uit een late pluk, waarbij bescha digde en onrijpe druiven worden verwij derd. Nog weer hoger is de Beerenauslese. U raadt het al, hiervoor worden alleen de overrijpe, met de hand uitgezochte drui ven gebruikt. Trockenbeerenauslese en Eiswein zijn zeer kostbaar. Voor de eerste verwerkt men druiven die aan de stam bijna tot rozijnen zijn geconcentreerd, terwijl voor de tweede druiven worden gebruikt die de eerste strenge nachtvorst hebben doorgemaakt. Bijna onbetaalbaar zijn ze. U moet toch minstens wel rekenen op 60,- per fles. In Italië geldt de D.O.C., spreek uit Dok, daar het oorspronkelijke Denominazio- ne d'Origine Controllata voor de mees ten van ons een tongbreker is. De bepalingen zijn afgekeken van de Franse .Appellation d'Origine Contrölée" en een getrouwe kopie daarvan. Er wordt in Italië zeer streng de hand gehouden aan het nakomen ervan, vooral omdat de Italianen zich zeer goed bewust zijn van hun minder goede naam, die ze met de allergoedkoopste wijnen hebben opgelopen. D.O.C.-wijnen zijn getrouwe kwaliteitsvertegenwoordigers van hun soort en zeker de moeite van het proberen waard. In kwaliteitsvergelijkende proeverijen met wijnen uit andere landen komen de Italiaanse wijnen zeer goed uit de bus en blijken dan aanzienlijk goedkoper te zijn. Onze eigen wijnhandel, Reuchlin B V. in Rotterdam, kan uit zijn eigen assorti ment van harte aanbevelen de Sangio- vese di Romagna en de Barbera della Langhe. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 13