Parlant du vin (5) J. Zellenrath Jk „Wijnoogst voor deel mislukt" stond on langs met grote kop in het Algemeen Dagblad. Op de dag van de publikatie zelf word je dan opgebeld: „Heb je dat gelezen?" Volgende dagen krijg je knip sels toegestuurd en in gesprekken, je bent immers wijnkoper, steeds weer die verontruste vraag: „Heb je dat gelezen?" Natuurlijk wist ik lang voor de publikatie in een Nederlandse krant, dat er iets mis was gegaan met de wijnen die op de derde zondag in november op het Hos pice de Beaune waren verkocht. Het gebruik van niet voldoende gesterili seerde vaten zou er de oorzaak van zijn dat een deel van de allerduurste wijnen uit de Bourgogne verloren dreigde te gaan. Al is het beslist geen kleinigheidje wan neer voor een waarde van meer dan een half miljoen gulden aan beste wijn door verkeerde behandeling verloren gaat, dan vind ik toch dat het bericht wel wat in de sensationele sfeer is gebracht en on CARTE DES APPELLATIONS Montagne Saint-Georges Lussac Parsac Puisseguin Limite de l'appellation Bordeaux Limite départementale j] Appellation de vin rouge j Appellation dé vin blanc Appellation mixte voldoende omschreven. Het gaat om wijnen die gemiddeld per fles zo'n 50 gulden kosten. Hoeveel mensen drinken die in Nederland. Er zijn er, maar, het gaat om een enkele begenadigde en de grote schrik van mijn „corresponden ten" mist dan ook elke grond. Het zou trouwens toch wenselijk zijn, dat de publiciteitsmedia wat meer rekening hielden met de beperkte ervaring en kennis die de doorsnee Nederlandse wijnconsument nu eenmaal heeft. We zijn net goed een tien jaar aan het wijn- drinken, hoe wil je nou dat we maar in eens begrijpen waarover het gaat als we zulke berichten lezen? Een paar jaar geleden kon men koppen in onze kranten zien die suggereerden dat er geen wijn genoeg zou zijn, terwijl wanhopige wijnbouwers hun eenvoudi ge wijn niet kwijt konden en grote plas sen werden gedistilleerd tot alcohol. Niet vermeld werd, dat de schaarste een deel van de allergrootste wijnen van Frankrijk betrof. Of kreten als: „Wijnbouwers in de Bordeaux rukken wijnstokken uit." Dat het hier ging om de steeds minder ge vraagde witte wijnen in de Graves die vervangen werden door de goed geld opbrengende rode wijnen, stond er niet bij. Aldus gebracht, is het immers geen groot nieuws. Uit een onlangs gehouden enquête is gebleken, dat de doorsnee Nederland se wijndrinker maar tweeëneenhalve naam kent van wijnen die onder de ap pellation contrólée vallen. Zelfs bleken de meeste ondervraagden niet eens te weten wat appellation contrólée nu ei genlijk betekent en inhoudt. Voor mij een gelegenheid om in deze Parlant daaraan eens wat aandacht te besteden. Appellation d'Origine Contrólée, want dit is de oorspronkelijke term, betekent in ons taalgebruik: Oorspronkelijke bena ming beschermd. Dat houdt heel wat meer in dan men zo op het eerste gezicht zou denken. Een aantal ambtenaren over heel Frankrijk verdeeld, is in het Institut National des Appellations d'Origine (kortweg Een voorbeeld van de onderverdeling in een appellation. De begrenzing van de appellation ,,générique" Bordeaux wordt aangegeven met (links) eenlijn, die onderin de kaart overgaat in de departemen tale grenslijn. De régions zijn afgebakend en daarin zijn nog eens de verschillende dorpen aangegeven waaraan de wijnen hun naam ontlenen. Een verdere uitsplitsing zijn de ..chateaux-namen 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 12