Drankenhandel Winters-Van Wees in een nieuwe behuizing SO OS Een mooie wandklok met de tekst.Aan geboden door het personeel op 27 no vember 1976", siert de nieuwe kantoor hal van onze drankenhandel Winters- Van Wees te Eindhoven. De ingebruikneming van de nieuwe be huizing aan de Royackerstraat is zonder uitbundige feestvreugde verlopen; al leen het personeel heeft hier in novem ber, in een gezellig samenzijn, de lasten van een te kleine ruimte afgeworpen en een toast uitgebracht op de nieuwe riante werkruimte. Van 31 januari tot en met 3 februari was het de beurt aan de vele relaties om kennis te komen maken met deze nieu we behuizing. Hiervoor ontvingen zij een uitnodigingskaart, versierd met een mooie pentekening. Deze tekening kwa Frontaanzicht van het nieuwe pand. De relaties werden door de bedrijfslei der en zijn medewerkers en mede werksters, ontvangen in een ruimte die door genoemde afdeling in een fraai aangeklede receptiehal was herscha pen, waar de concernartikelen in mooie displays waren opgesteld. Het „natje en droogje" ontbrak uiteraard niet, terwijl er diverse aanbiedingen werden gepre senteerd om het zakelijke aspect niet te doen vergeten. Het nieuwe magazijn heeft een vloerop pervlakte van 2500 m2, terwijl de kanto ren een verdieping hoger, in een ruimte van 250 m2 zijn ondergebracht. Dran kenhandel Winters-Van Wees wordt be mand door in totaal negenentwintig me dewerkers en medewerksters. Het bedrijf, dat is ontstaan uit een sa mengaan van een Heineken en een Amstel drankenhandel, heeft als voor naamste verzorgingsgebied Eindhoven, Helmond, Deurne en De Kempen tot aan de Belgische grens. Gedeelte van de showroom. men zij weer tegen in de hal. De afdeling reclame-service had voor een prachtige vergroting gezorgd, die in de trappenhal een mooie plaats heeft gekregen. Kijkje in een van de kantoorruimten. De displays in de voor de ontvangst van de relaties ingerichte ruimte. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 11