J. N. A. Kompier, storingsdienst, Zoeterwoude 1.125,- D. A. Udink, energie storingsdienst, Bunnik ƒ1.175,- Vanwege het feit dat de buffering tussen wasmachines en vullers vergroot diende te worden, heeft men besloten om de afzonderlijke flessentransportbanen, die door de controle-apparatuur heenlopen, separaat van elkaar aan en uit te scha kelen. Het kwam herhaaldelijk voor dat de transportketting opwipte en niet werd meegenomen door het aandrijfwiel. Hierdoor trad aan wielen en kettingen beschadiging op en vielen flessen om. De heer Kompier stelt in zijn idee voor om boven het aandrijfwiel een steun- plaatje te maken dat het opwippen van de transportketting tegengaat. Bij nor male produktie loopt de flessenketting vrij van het steunplaatje. Het idee van de heer Udink heeft geleid tot een aanzienlijke besparing op het gebruik van fabriekswater en heeft tevens vermindering van de lozing van afvalwater op het riool tot gevolg, het geen behalve dat het een financiële besparing oplevert, het milieu ten goede komt. AMSTERDAM NAAM G. de Lange J P. Faasen L. Navarro Alcazar M. Tunes Morales BUNNIK J. N. A. Groenendijk G. van Breenen J. J. A. van Liempt HATTEM H. Kers A. J. L. Kers A. J. Voortman J. H. v. 't Holt D. de Leeuw A. W. Kers AFDELING bottelarij A/Hel bewakingsdnst. A/Mau BELONING 75,- 50,- Aanmoedigingspremie bottelarij A/Mau bottelarij A/Mau 25,- 25,- tel. verkoop storingsdienst bottelarij BELONING 35,- Aanmoedigingspremie f 25- f 25,- bottelarij magazijn planning en control BELONING 70,- 70,- 60,- Aanmoedigingspremie magazijn viermaal 25,— magazijn driemaal 25,— planning en control 25,— 's-HERTOGENBOSCH G. van Haren A A. Hendriks gistkelder bottelarij A. Meesters A. Dupuis/ F. Stolzenbach M. G. E. v. d. Bogaert W. Ringelberg J. M. J. Verheijen W. A. P. M. Erkeland J. M. J. Verheijen D. de Jong J. F. J. M. Mulders ZOETERWOUDE G. Thelen/B. Verwey A. J. A. Bosch J. Lammers A. J. A. Bosch C. W. Zwaan C. W. Zwaan P. van Baarle bottelarij bottelarij bottelarij magazijn interne dienst lagerkelder interne dienst bottelarij bottelarij 75,- 50,- 50,- 50,- 30,- Aanmoedigingspremie f 25,- 25,- 20,- f 15,- storingsdienst energiedienst bottelarij energiedienst bewaking bewaking salarisadm. BELONING 225,- 200,- 75,- 70,- 40,- 35,- 35,- Aanmoedigingspremie BELONING f 100,— 75,— J. Visser dienstgebouw F. X. A. Schetter dienstgebouw C. J. M. Klaver brouwhuis L. Stello dienstgebouw Mej. E. M. R. Hazebroek produktie inkoop L. Schumacher dienstgebouw P. van Baarle salarisadministr. I. S. Eman brouwhuis 25,- 25,- 25,- 25, 20, 20, 20, 15, 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1977 | | pagina 10