Heineken er her! NOORSE RECLAMEPRIJS IN 1975 NIEUW LICENTIE CONTRACT VOOR HEINEKEN IN NOORWEGEN ANCHOR WINT DE GOMBERT CUP Van links naar rechts, staand: de heren A. lonsson algemeen directeur Hansa; J. van der Werf, voorzitter divisie interna tionaal Heineken; T. Eltvik, mar keting manager Hansa: zittend E. Hjorth, adjunct-directeur Han sa: drs. B. Sarphati, groepsdi- recteur Westelijk halfrond Hei neken. De Noorse marketing-vereniging looft jaarlijks 6 prijzen uit voor de beste reclamecampagnes in Noorwegen. De introductiecampagne voor Heineken in het zuidoosten van Noorwegen, die nog juist in april en mei, voordat het reclameverbod voor alcoholische dranken in werking zou treden, gehouden kon worden, heeft nu een van deze prijzen gewonnen. Bovendien oogstte de campagne in de tijdschriften en de aantrekkelijke doos voor zes Heineken glazen, nog elk een eervolle vermelding. Door Heineken werd een licentie con tract afgesloten met de A.S. Hansa Bryggeri. Deze brouwerij is werkzaam in het westen van Noorwegen, met als hoofdzetel Bergen. De omzet van Han sa is 283.000 hl bier en 214.000 hl frisdrank. Hun marktaandeel voor bier is ruim 15% van de Noorse markt en voor fris 12%. Op 7 april jl. is de directie van Hansa Bryggeri naar Amsterdam gekomen om een licentiecontract voor het brou wen van Heineken bier te onderteke nen. De verpakking zal in eerste in stantie een 35 cl retourfles zijn, in de bekende gele plastic Heineken krat. De introductie van Heineken in dit deel van Noorwegen vond op 26 april jl. plaats en het produkt is positief ontvangen bij de handel. De eerste verkoopresultaten geven de indruk van een succesvolle consumentenaccepta tie. De pers schonk er ruime aandacht aan. Dit is zeer plezierig, gezien het geldende reclameverbod van alcoholica in dit land. Aandacht vragen voor Hei neken in Noorwegen kan alleen door reclamemateriaal in de winkels te plaatsen en door vermelding in de re dactionele kolommen van de kranten. Al eerder, namelijk op 1 maart 1975, werd Heineken bij de firma Jarlsberg in Noorwegen geïntroduceerd. Het ge bied van Jarlsberg is het zuidoosten van Noorwegen. Hier wordt Heineken in twee flesmaten verkocht, de 35 cl en de 70 cl fles. Tijdens de 6e Technische Conferentie van de Verre Oosten Groep die in no vember 1973 werd gehouden, besloten de heren B. A. Flynn (South Pacific Brewery Ltd.) en P. R. Stephinson (Leopard Brewery Ltd.) een wisselbe ker ter beschikking te stellen voor dat bier dat tijdens de vergelijkende smaaktesten bij de volgende techni sche conferenties als beste bier zou worden gekozen. Deze wisselbeker kreeg de naam van ,,Gombert Gold Cup". De eerste gelegenheid daartoe bood zich tijdens de 7e Technische Confe rentie van de Verre Oosten Groep eind maart/begin april aan. Als beste bier kwam het bier van de Anchor Brewery uit Singapore naar voren. Met een geestig woord waarbij er op gewezen werd dat de eerste werk tuigbouwkundig ingenieur die tot brouwmeester werd omgeschoold, ook als eerste deze wisselbeker won, reikte de heer Gombert, op de foto links, aan ir. K. R. Tiktak deze fraaie, onder de goede zorgen van Malayan Breweries te Singapore vervaardigde wisselbeker uit. Onder het zingen van het bekende lied: Anchor wint de Gombert Cup" werd deze plechtigheid besloten.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 9