Heineken. Refreshes the parts other beers cannot reach. p j Twee succesvolle reclamecampagnes voor Heineken bier in Engeland DE 7e TECHNISCHE CONFERENTIE VERRE OOSTEN GROI 3 ij c Het gebruikelijke Heineken „Lager" dat in Engeland te koop is, heeft een lager alcoholgehalte dan het Nederlandse type pilsener. Voor dit, in Engeland reeds lang bekende bier, loopt thans een reclame campagne, die erg veel succes heeft. Het thema hiervan is „Heineken. Refres hes the parts other beers cannot reach" (Heineken. Verfrist die delen die andere bieren niet kunnen bereiken). Humoris tische posters en advertenties laten dan opkrullende snoreinden, tenen, neuzen, haren, zien. Op televisie brengt Heineken in deze campagne „verfrissende" red ding in science fiction verhalen. Voor die Engelse markt, met zijn vele bierdrinkers, die speciaal gebrouwen bier hogelijk waarderen, brengt Heineken nu ook het ons bekende Heineken bier met 5% alcohol. De reclamecampagne hiervoor spreekt van „slow brewed Heineken special export" en raadt de eventueel snelle drin ker aan van dit Heineken, dat zo lang zaam rijp geworden is, ook langzaam te genieten. Hij zou het moeten savoureren als een goed glas wijn. En omdat hij (of zij) het niet vlug kan opdrinken is het wellicht een goed excuus om wat later uit de stamkroeg huiswaarts te keren. De huisgenoten zullen toch wel begrijpen dat je zo'n glas Heineken vreselijk te kort zou doen als je er niet elke druppel rus tig van proeft! Het hoofdmotief is „Drop in for a slow one" (Stap 'ns binnen voor een rustige slok). Met deze reclamecampagnes hebben onze Engelse vrienden zeer veel succes, even als met al hun andere inspanningen om Heineken bier bij de Engelsen tot een vertrouwd bier te maken. In het afgelo pen jaar werd de miljoenste barrel (een barrel is 1,65 hl) verkocht. Wel een bewijs dat Heineken in Engeland wordt gewaar deerd. Advertentie uit „The Times". Op de foto ziet u van links naar rechts de heren K. R. Tiktak (1), I. G. P. Twaalfhoven (1), L. E. Schilling (3), P. van Eerde (6), H. Hensel (1), A. 1. Kruidenier (1), W. K. Forster (4), G. T. Abberton (2), A. W. Rutgers (1), Th. A. de Man (1), P. D. Stephinson (5). aUKmjMM Hl' ry.TT..-..—.73-7 -1^—e—^ail ~9t S R. Stockan (5), E. H. van Leeuwen (6), J. Gombert (6), B. W. Preston (2), J. G. Barnes (2), I. W. Groot (6), H. Thoennes (2) en G. H. Ulenben S). Te Port Moresby in Papoea (Nieuw-Guinea), werd van 29 maart tot 2 april 1976 de 7e Technische Conferentie van de Verre Oosten Groep gehouden onder voorzitterschap van drs. J. Gombert, waarbij South Pacific Brewery Ltd. als gastheer optrad. Aan deze conferentie namen vertegen woordigers deel van: Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singa pore en Kuala Lumpur (1); South Pacific Brewery Ltd. - Port Moresby en Lae (2); P. T. Perusahaan Bir Indonesia - Sura baya (3); Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie S.A. - Nouméa (4); Leopard Brewery Ltd. - Hastings - Nieuw-Zee- land (5); Heineken Technisch Beheer (6) en Heineken Ir nationaal (6). Tijdens deze conferentie, die in de vorm van een k congres werd gehouden, hielden de diverse deelnerr lezingen over actuele problemen en bereikte resulta Dat deze conferentie als zeer geslaagd beschouwd mag v den, is niet in de laatste plaats te danken aan de uitstek de organisatie te Port Moresby. Bovenstaande foto toont de afgevaardigden die aan conferentie deelnamen. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 8