iSl BEELDEN ondernemingsraden Bunnik stijlvolle stembus. 4 'S-HERTOGENBOSCH Van links naar rechts: de heren J. Th. van Gog, C. 1. de Hond, C. W. Brancart, 1. W. M. van Bijnen, A. A. A. van Dinther, H. A. Th. Stuiver, H. P. Hoek, J. J. de Roode, A. H. de lager, G. 1. 1. van Alphen, C. Kroep, 1. H. Wienen, M. P. H. 1. de Goeij, G. T. Kleiberg, A. K. E. ten Bruggen Cate, L. P. M. de Jonge. De heer P. Stams ontbreekt op de foto in verband met ziekte. 5 ROTTERDAM Van links naar rechts: de heren A. Kamps, mevr. J. M: A. de Langen-Buschgens, J. Worms, P. A. van Baarle, P. Bol, A. H. Pols, J. P. Boom en A. L. Contein. Mej. F. C. Weidt en de heer G. M. V. Koster waren met vakantie. 6 ZOETERWOUDE Van links naar rechts: de heren D. van Rijswijk, H. J. Siegers, A. Bijl, J. D. Bonte, B. Wesselink (secretaris), 1. W. Breda, W. Pijselman, G. T. Kleiberg, W. J. de Jongh, M. J. E. Derks, D. Leeuwenburg, Th. W. Buikema, J. Mollenbrok sr. en A. J. Huis man. De heer M. A. in 't Veld was met vakantie. Zoeterwoude, kantine kantoor. het vergaderen grotendeels in werktijd plaats, de uurtjes die daarbuiten vallen, maar ook en vooral het voorbereid ter vergadering komen, vragen van de OR-leden een extra bereidheid tot inzet. Inzet, met het doel de taak te realise ren die, zoals het reglement zegt, voor een ondernemings raad is weggelegd: bij te dragen tot het goed functioneren van de onder neming in al haar doelstellingen; het behartigen van de belangen van allen die in de onderneming werkzaam zijn. Teneinde de ondernemingsraden in staat te stellen zo goed mogelijk te kunnen werken, komen de leden elk jaar per ondernemingsraad drie dagen bijeen voor een op dit doel afgestemde externe cursus. Het vertrek van een aantal leden met ervaring betekent, speciaal nu de raden zich de laatste tijd ernstig hebben gebogen over mogelijkheden tot verbetering in het functioneren, dat op de herkozen oud-leden" een extra last drukt. Van de nieuwgekozen leden mag worden verwacht, dat zij met enthousiasme het werk van hun voorgangers zullen voortzetten. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 7