STEMMING!} De nieuwe plaatselijke 2 AMSTERDAM II Zoeterwoude, kantine bedrijf. Den Bosch kolossale stembus. Van de 71 OR-leden, die in de afgelopen periode zitting hadden, hebben zich 38 opnieuw kandidaat gesteld, van wie uiteindelijk 28 werden herkozen. Inmiddels hebben de installaties van de nieuwe onderne mingsraden plaatsgevonden. Dat betekent, dat we, rekening houdend met de reeds eerder gekozen raden in Hattem en Schiedam (onder voorzitterschap van de heer J. van der Zee) in acht vestigingen een OR hebben. De heer G. T. Kleiberg heeft inmiddels het voorzitterschap van de raden 1 AMSTERDAM I Zittend: van links naar rechts: de heren A. W. F. Kroon, P. H. Kruys (secretaris), A. Kriek, 1. Richardstaand: F. C. Heithuys, A. Meyer, mej. A. Volders, C. 1. Melcherts, H. P. Meppelink, mevr. D. Th. Bennink-Olij, C. Broers, G. van Kooten, A. A. Landa, D. E. Karman en P. C. Duyn. Zittend: van links naar rechts: de heren I. C. van Kampen, B. L. J. Bakker, L. J. B. Koch, H. P. Meppelink, F. J. Webbink, J. Spel, J. Pijtak: staand: P. N. Elsthout, VV. K. M. Arens, K. Forta- nier, H. Stenken, E. Timmer, R. F. Altena, R. J. Scholier en Fl. L. van der Werff. De heer W. M. Sprengers ontbreekt op de foto in verband met vakantie. in de vier brouwerijen en in Bunnik van dr. H. P. Meppelink overgenomen, terwijl de heer P. Bol als voorzitter in Rot terdam optreedt. Op het ogenblik, dat de lezer deze tekst onder ogen krijgt zullen de diverse lokale raden hun vertegenwoordigers voor de Centrale Ondernemingsraad hebben gekozen. De installatie vond op 15 juni j.l. plaats. Het fungeren als ondernemingsraadslid is een minder gemakkelijke zaak, dan dikwijls wordt aangenomen. Vindt 3 BUNNIK Voorste rij van links naar rechts: de heren C. van Schaik, P. M. Fl. F. Sassen, G. van den Bunt, A. ld. Banning, G. 1. Govaarst; middelste rij: M. A. G. van de Linden, G. T. Kleiberg, I. M. van Leest, J. G. Maas; achterste rij: Fl. L. van Delen, W. A. M. van Rijnsoever en 1. fduitema. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 6