AAN BOORD VAN DE NLM ONTVANGST B&W EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN DEN BOSCH AMSTEL COUTURE PROOST® HEIN EN® PROOST® PROOST HEIN EN® PROOST PROOST® HEIN EN «PROOST PROOST® HEIN EN «PROOST® PP'" 1 3 'I S J N ">OST 'P'.. >HE it «Pi )ST PI ;H~ Et.«. ..oOS, w PROOST® HEIN EN «PROOST® PROOST®HEIN EN «PROOST® PROOST® HEIN EN «PROOST® PROOST® HEIN EN®PROOS De Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (een dochter van de KLM, die zoals u weet aan boord Heineken bier schenkt), vliegt op het Nederlandse luchtnet en op enkele buitenlandse lijnen (Duitsland en België). Sindst kort voert de NLM op zijn vluchten een selectie gedistilleerdprodukten en aperitieven, exclusief uit ons concernassortiment. Vooral miniatuurtjes, die in combinatie met een Bokma- glaasje verkocht of als „souvenir" meegenomen worden, zijn erg in trek. Ook is een aantal gedistilleerdprodukten in de literfles verkrijgbaar, evenals Heineken bier in blik. Met ingang van het zomerseizoen is in de vliegtuigen ook een reclameplaat in de vorm van een afbeelding van onze produkten aangebracht. Op de foto serveert stewardess Sheila Buitendijk enkele miniatuurtjes. Nog mede ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor en terwille van een hernieuwde kennismaking met het zo sterk gegroeide bedrijf, werd op 4 mei jl. in de Cambrinuskelder het voltallige college van burge meester en wethouders en een groot aantal gemeenteraadsleden van Den Bosch ontvangen. Na het welkomstwoord van de gewestelijk verkoopleider horeca, de heer J. G. M. Kerckhoffs, gaf deze een overzicht van de ontwikkeling van het Heineken concern. Vervolgens hield de bedrijfsleider, ir. A. K. E. ten Bruggen Cate, een inleiding over het brouwproces. Daarna maakte het gezelschap een rondrit over het brouwerij-terrein. Na terugkeer in de Cambrinuskelder was er gelegenheid een rondgang door het nieuwe kantoor te maken. In zijn dankwoord sprak burgemeester G. van der Ven over de goede samen werking met Heineken als een voor de stad van groot belang zijnde industriële onderneming. Op onderstaande foto ziet u het gezelschap met enkele gastheren in de hal van het nieuwe kantoor. Mevrouw I. Naves uit Arnhem ontwierp deze charmante creatie voor het nu al weer achter ons liggende carnaval. Op de zeker anderhalve kilo wegende bloes waren 439 kroonkurken verwerkt, alle een voor een op de stof genaaid. Op de bijbehorende rok zaten Amstel etiketten, terwijl de hoed was afge werkt met viltjes. Om het geheel in stijl te houden droeg mevrouw Naves originele Amstel oor bellen. Zij had zeer veel succes met haar ont werp, dat zeker aanleiding geweest is tot het drinken van een extra glas bier! 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1976 | | pagina 30